JOBHUNTER

Rutger Boot

JOBHUNTER GEMEENTE ROTTERDAM


‘De meeste bedrijven zeggen dat ze sociaal zijn. Maar ja, sollicitanten die op een vacature reageren zijn ook stuk voor stuk ‘enorm gemotiveerd’. Wat het waard is moet in praktijk blijken. Daarom word ik zo blij van Buitengewoon: zij laten daden zien.’

'WE DENKEN ALLEBEI IN MOGELIJKHEDEN'

“Onze samenwerking voelde vanaf het begin goed aan”, vertelt jobhunter Rutger Boot. In Rotterdam brengt hij namens de gemeente werkzoekenden en bedrijven bij elkaar. Dit doet hij vanuit een team dat zich speciaal bezighoudt met statushouders. In een stad als Rotterdam gaat het om een aanzienlijke groep. Boot rekent voor: “Er zijn twee-en-twintig werkconsulenten met elk een ‘caseload’ van zo’n tachtig statushouders.” Natuurlijk zijn zij qua ervaring, taalbeheersing en diploma’s niet allemaal even ver. Ervaring leert dat er ongeveer tien van die tachtig direct bemiddelbaar zijn, aldus Boot. Niet dat hij al te veel interesse in die getallen heeft. “Mij gaat het erom: hoe ver is iemand? Daar kom je alleen achter als je contact maakt. Op die manier kan ik bovendien het beste inschatten welke wensen en verwachtingen de kandidaat zelf heeft.”

GOUDEN BERGEN

De persoonlijke, directe benadering waarmee Boot vanuit de gemeente het liefst te werk gaat, die ziet hij terug bij Buitengewoon.

“Ze investeren in het contact met de statushouders die ik aandraag. Het is mooi om te zien dat ze daarbij echt de mens op het oog hebben.” Wat Boot toejuicht is dat er geen gouden bergen worden beloofd. “Ik merk dat ze realistisch en oprecht zijn, zowel tegenover de kandidaat als de werkgever.” Als het aan Boot ligt zit er dan ook meer muziek in de samenwerking. “Het vertrouwen in elkaar is groot, en we denken allebei in mogelijkheden”, vat de jobhunter samen. “Heel belangrijk, want je gaat pas kansen zien als je gericht bent op wat er wél kan. Dat geldt voor ons, en ook voor de werkzoekende zelf.”

JOBCOACHING EN TAALLESSEN

Twee statushouders uit het bestand van Boot zijn de afgelopen maanden met hun baan bij Facilicom gestart, allebei als hulpmonteur elektro. “Al ben ik als jobhunter dan klaar, we laten deze kandidaten niet bungelen. De taal, de cultuurverschillen, dat zijn dingen om serieus rekening mee te houden. Daarom zetten we extra taallessen in en we koppelen deze mannen aan een jobcoach die ze ook voor kleine dingen kunnen bellen. Dat kleine misverstanden of praktische problemen uitgroeien tot iets groters willen we graag voorkomen.”