Jaarverslag 2021

Facilicom Group

Voorwoord

Klaar voor de toekomst

Facilicom Group houdt zich goed staande in – alweer – een veelbewogen jaar. Met onze inzet op vernieuwende dienstverlening, werkgeluk en Corporate Social Responsibility zijn we klaar voor de uitdagingen en kansen van vandaag en morgen.

Net als in 2020 staan ook in 2021 de effecten van de wereldwijde coronapandemie op de voorgrond. Door de ontwikkelingen en onzekerheden rond COVID-19 is het voor Facilicom Group – net als voor veel andere organisaties in Nederland – opnieuw een lastig en uitdagend jaar. De omikronvariant deed het ziekteverzuim toenemen, en tegelijkertijd was er sprake van een grote krapte op de arbeidsmarkt. We zijn trots op de flexibiliteit, het pragmatisme en de daadkracht van onze mensen, waardoor we de kwaliteit en continuïteit van onze dienstverlening hebben vastgehouden. Ondanks de uitdagende omstandigheden zijn de financiële resultaten van Facilicom Group in 2021 solide. Bij bedrijfsonderdelen zoals Trigion en Incluzio groeiden de omzetten, en Facilicom België liet eveneens een duidelijke stijgende lijn zien. Het totale resultaat van Facilicom Group is een stap voorwaarts ten opzichte van 2020, toen we als gevolg van de coronacrisis het jaar maar net in de zwarte cijfers afsloten. Het resultaat is ruim boven begroting afgesloten. Toch blijven we ook kritisch: de langetermijn winstdoelstelling van 4% na belasting hebben we niet gehaald. De impact van COVID-19 op het economische en maatschappelijke leven heeft onvermijdelijk gevolgen voor de prestaties van Facilicom Group. Dankzij de inzet en veerkracht van onze mensen hebben we de negatieve effecten beheersbaar kunnen houden. Ook de loyaliteit van onze opdrachtgevers, die vanuit een gedeeld probleembesef en een langetermijnperspectief met ons zijn opgetrokken, heeft geholpen om de lastige periode door te komen. In een jaar dat wordt gekenmerkt door COVID-19 en personeelskrapte heeft Facilicom Group laten zien dat we in staat zijn om ons aan te passen aan een alsmaar veranderende wereld. Met een service zoals Food&i zetten we een flexibel cateringconcept in de markt, dat naadloos aansluit op de hybride werkomgeving van de toekomst. Ook Facilicom@Home, dat facilitaire ondersteuning van thuiswerkplekken mogelijk maakt, speelt in op de opmars van het hybride werken. We hebben tegelijkertijd zelf, als organisatie, het hybride werken omarmd. In vervolg op een aantal pilots, transformeren we al onze kantoren tot inspirerende omgevingen om te werken, te vergaderen en elkaar te ontmoeten.

Voorwoord

Klaar voor de toekomst

Facilicom Group houdt zich goed staande in – alweer – een veelbewogen jaar. Met onze inzet op vernieuwende dienstverlening, werkgeluk en Corporate Social Responsibility zijn we klaar voor de uitdagingen en kansen van vandaag en morgen.

Net als in 2020 staan ook in 2021 de effecten van de wereldwijde coronapandemie op de voorgrond. Door de ontwikkelingen en onzekerheden rond COVID-19 is het voor Facilicom Group – net als voor veel andere organisaties in Nederland – opnieuw een lastig en uitdagend jaar. De omikronvariant deed het ziekteverzuim toenemen, en tegelijkertijd was er sprake van een grote krapte op de arbeidsmarkt. We zijn trots op de flexibiliteit, het pragmatisme en de daadkracht van onze mensen, waardoor we de kwaliteit en continuïteit van onze dienstverlening hebben vastgehouden. Ondanks de uitdagende omstandigheden zijn de financiële resultaten van Facilicom Group in 2021 solide. Bij bedrijfsonderdelen zoals Trigion en Incluzio groeiden de omzetten, en Facilicom België liet eveneens een duidelijke stijgende lijn zien. Het totale resultaat van Facilicom Group is een stap voorwaarts ten opzichte van 2020, toen we als gevolg van de coronacrisis het jaar maar net in de zwarte cijfers afsloten. Het resultaat is ruim boven begroting afgesloten. Toch blijven we ook kritisch: de langetermijn winstdoelstelling van 4% na belasting hebben we niet gehaald. De impact van COVID-19 op het economische en maatschappelijke leven heeft onvermijdelijk gevolgen voor de prestaties van Facilicom Group. Dankzij de inzet en veerkracht van onze mensen hebben we de negatieve effecten beheersbaar kunnen houden. Ook de loyaliteit van onze opdrachtgevers, die vanuit een gedeeld probleembesef en een langetermijnperspectief met ons zijn opgetrokken, heeft geholpen om de lastige periode door te komen. In een jaar dat wordt gekenmerkt door COVID-19 en personeelskrapte heeft Facilicom Group laten zien dat we in staat zijn om ons aan te passen aan een alsmaar veranderende wereld. Met een service zoals Food&i zetten we een flexibel cateringconcept in de markt, dat naadloos aansluit op de hybride werkomgeving van de toekomst. Ook Facilicom@Home, dat facilitaire ondersteuning van thuiswerkplekken mogelijk maakt, speelt in op de opmars van het hybride werken. We hebben tegelijkertijd zelf, als organisatie, het hybride werken omarmd. In vervolg op een aantal pilots, transformeren we al onze kantoren tot inspirerende omgevingen om te werken, te vergaderen en elkaar te ontmoeten.

Na een dienstverband van bijna 33 jaar heeft Geert van de Laar op 31 december 2021 afscheid genomen van Facilicom Group. Van de Laar werkte in verschillende functies bij diverse bedrijfsonderdelen, en was sinds 2016 CEO van Facilicom Group. Eric Otto is per 1 januari 2022 aangetreden als CEO. Zijn aanstelling bij Facilicom Group startte op 1 september 2021, wat hem de gelegenheid heeft gegeven om het uitgebreide dienstenportfolio van de onderneming goed te leren kennen. Otto vervulde eerder directiefuncties bij verschillende toonaangevende Nederlandse bedrijven, zoals Bruynzeel Keukens, Pon en SHV. Als CEO is Eric Otto executive lid van het Algemeen Bestuur van Facilicom Group en vormt hij samen met Albert van der Meulen (vice-CEO) en Maartje Bouvy (CFO) het Concern Directieteam.

De hoge verzuimcijfers en de krappe arbeidsmarkt waarmee de gehele BV Nederland in het tweede jaar van de coronapandemie te maken heeft gekregen, hebben ook Facilicom Group voor grote opgaven gesteld. Facilitaire dienstverlening, zorg en welzijn zijn immers arbeidsintensieve sectoren, en het succes van onze organisatie staat of valt met de inzet van onze collega’s. Met onze pay-off Happy people make happy people als gids maken we extra werk van het vinden, binden en boeien van medewerkers én van een plezierige en vitale werkomgeving.

Ook onze activiteiten op het vlak van Corporate Social Responsibility (CSR) zijn in 2021 verder ontwikkeld. We zijn ons steeds meer bewust van de bijdrage die we kunnen leveren aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, en we ondernemen concrete acties om het verschil te maken. We werken bijvoorbeeld structureel aan de verduurzaming van ons wagenpark, zodat in 2030 alle 1.600 voertuigen elektrisch zijn. Met de certificering op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder, die we behaalden in 2021, zijn we aantoonbaar op weg naar de CO2-neutrale organisatie die we in 2030 willen zijn. Tegelijkertijd ondersteunen we onze klanten om de bedrijfsvoering (verder) te verduurzamen. Dat doen we met advies over energiemanagement, maar ook met de uitvoering van concrete maatregelen. De vitaliteit van onze medewerkers en de recruitment van nieuw personeel zijn in 2021 topprioriteiten geweest. Dat blijft in 2022 zeker ook zo. We zetten daarom nieuwe stappen met employer branding en online recruitment om nieuwe talenten en ervaren specialisten te werven. Daarbij zijn we overtuigd van de toegevoegde waarde van onze focus op werkgeluk. Daarmee leveren we immers een bijdrage aan het plezier en de prestaties van onze eigen medewerkers én van het personeel van onze opdrachtgevers. Met investeringen in onder meer IT, hybride werkomgevingen en vernieuwende cateringconcepten geven we een extra impuls aan onze missie om samen te werken aan een inspirerende omgeving voor iedereen. Zo zorgen we dat alle processen, systemen en diensten op orde zijn om met plezier te werken. We verwachten dat 2022 in verschillende opzichten weer uitdagend is. De effecten van COVID-19 zijn nog niet voorbij en de onrust op het wereldtoneel raakt onvermijdelijk ook de Nederlandse en Belgische maatschappij. We houden dan ook al rekening met de gevolgen van de inflatie en energiekosten voor onze financiële resultaten. Het sterke portfolio met contracten waarmee de divisies van Facilicom Group in 2022 van start zijn gegaan, legt een gedegen basis om voor onze medewerkers en klanten toch de positieve impact te maken die we ambiëren. Het afgelopen jaar heeft geleerd dat flexibiliteit en veerkracht essentieel zijn om adequaat te reageren op actuele ontwikkelingen en om steeds voorbereid te zijn op de toekomst. De samenleving ontwikkelt zich snel, ingrijpend en onverwacht, en ook de vragen en verwachtingen van onze klanten veranderen. De recente resultaten van Facilicom Group geven het vertrouwen dat we de uitdagingen aankunnen. We zijn klaar om verder te bouwen aan onze ambitie: marktleider in facilitaire dienstverlening, zorg en welzijn. Eric Otto, sinds 1 januari 2022 CEO van Facilicom Group Geert van de Laar, tot 31 december 2021 CEO van Facilicom Group

Omzet Facilicom Group

(2020: 1.190.594.000)

Rendement Facilicom Group

3,%

(2020: 0,3%)

Kerncijfers

Bedrijfsopbrengsten Facilicom Group

Resultaat voor belasting Facilicom Group

Bedrijfsopbrengsten Facilicom Group

2021

0 mln

2020

0 mln

2019

0 mln

2018

0 mln

Resultaat voor belasting Facilicom Group

2021

0 mln

2020

0 mln

2019

0 mln

2018

0 mln