CSR Jaarverslag 2021

Facilicom Group

Corporate Social Responsibility

Corporate social responsibility (CSR) zit in het DNA van Facilicom Group. Als dienstverlenende onderneming – en een van de grootste werkgevers van Nederland – zien we het als onze verantwoordelijkheid om een positieve impact te creëren. Onze missie om samen te werken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen is het startpunt van ons CSR-beleid. Wil je ons complete CSR-verslag lezen?

Strategische pijlers

Als een van de grootste werkgevers van Nederland is Facilicom Group in staat om een enorme positieve impact te maken: door zelf verder te verduurzamen én door met onze klanten, partners en leveranciers samen te werken aan sociale en duurzame initiatieven in de gehele keten. CSR zien we dan ook als onze verantwoordelijkheid en we zijn intrinsiek gemotiveerd om steeds verder te komen met oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen. Zoals in al ons werk, is ook in onze CSR-activiteiten de missie van Facilicom Group het startpunt van alle initiatieven die we nemen. Samen werken aan een inspirerende leefomgeving met aandacht voor iedereen – dat gaat niet alleen over wat wij als organisatie betekenen voor onze klanten, maar ook wat we doen voor onze medewerkers, de samenleving en het klimaat. De kernwaarden achter de missie van Facilicom zijn terug te zien in de drie pijlers van ons CSR-beleid, die we verbinden met de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties: • zorgdragen voor elkaar (SDG 1, 3, 8) • werken aan een inclusieve maatschappij (SDG 1, 8, 10, 11) • verkleinen van impact op het klimaat (SDG 8, 11)

De Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties zijn een blauwdruk voor een betere, duurzame wereld voor iedereen. De zeventien doelen gaan over de grote opgaven waar we wereldwijd voor staan: welvaart, gelijkheid, klimaatverandering, vrede en rechtvaardigheid. De Verenigde Naties wil de zeventien doelstellingen en 169 targets uiterlijk in 2030 realiseren. Facilicom voelt zich in het bijzonder betrokken bij SDG 1 (“beëindig armoede overal en in al haar vormen”), SDG 3 (“verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden”), SDG 8 (“bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen”), SDG 10 (“dring ongelijkheid in en tussen landen terug”) en SDG 11 (“maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam”).

Kerncijfers