Apparaten

Een personenalarm bestaat uit een basisstation, die in de woning van de cliënt wordt geplaatst. Het basisstation kan ook een mobiele alarmering zijn. Na het bepalen welke apparaat er wordt geplaatst is het mogelijk om bij een vast persoonsalarmering of vaste persoonsalarmering met SIM een extra product en/of dienst te plaatsten. Deze uitbreidingen op het alarmapparaat zijn: een tweede hals/polszender, valsensor, beweegalarm en een camera alarm. De laatste stap in de module apparaten is het bepalen van de onderhoudsservice die men wenst te ontvangen op het apparaat. Hierin neemt men een Technisch Service Abonnement waarbij een klein bedrag per maand wordt betaald. De andere optie is het betalen voor los onderhoud.

Type apparaten

Afhankelijk van de behoefte van de cliënt zijn er 3 type alarmapparaten te kiezen.

Vaste Persoonsalarmering

Het vaste personenalarm is thuis te gebruiken en bestaat uit een alarmunit met daarbij een pols of halszender. De pols- of halszender heeft een lange batterijduur, wat de veiligheid borgt.

Vaste Persoonsalarmering met SIM kaart

Het vaste personenalarm bestaat uit een alarmunit met daarbij een pols of halszender. De pols- of halszender heeft een lange batterijduur, wat de veiligheid borgt.

Mobiele alarmering

Mobiele alarmering is zowel binnen- als buitenhuis te gebruiken en bevat een GPS. U hoeft niet in bezit te zijn van een vaste telefoonlijn. In de nacht dient dit type persoonsalarmering te worden opgeladen.

Persoonalarmering

Extra producten en diensten

Op de alarmapparaten vaste persoonsalarmering en vaste persoonsalarmering met SIM kaart kunnen extra producten worden aangesloten. Deze producten zijn een mogelijke uitbreiding op het alarmapparaat. De mogelijkheden zijn een tweede hals/polszender, valsensor, beweegalarm en een camera alarm. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden.

Valsensor

Een valsensor detecteert een valbeweging van een persoon en maakt dan automatisch alarm.

Beweegalarm

Een beweegalarm detecteert verplaatsingen van een persoon. Het apparaat wordt vaak gebruikt om alarm af te geven als een persoon zijn/haar bed verlaat. Het kan ook worden gebruikt om te zien of iemand zijn/haar kamer verlaat.

Tweede hals/polszender

Een tweede hals/polszender kan bijvoorbeeld worden gebruikt door uw partner.

Camera alarm

Bij camera alarm wordt er een camera geplaatst in de woning. Deze wordt alleen geactiveerd als er een melding wordt gemaakt bij de meldkamer. De meldkamer kan de camera activeren om te zien wat er aan de hand is. Camera alarm is erg geschikt voor klanten met beginnende dementie.

Persoonalarmering

Storing, Service & onderhoud

Voor storing, service & onderhoud van de persoonsalarmering zijn er 2 opties beschikbaar.

Technisch Service Abonnement

Met een Technisch Service Abonnement betalen mensen een klein bedrag per maand. Dit abonnement voorkomt voorrijkosten bij storingen die door de klant zelf worden veroorzaakt. Alleen mogelijk voor particuliere klanten.

Eenmalig onderhoud

Mensen betalen los voor de onderhoud of reparatie die nodig is om het apparaat te herstellen.