Persoonsalarmering

Een personenalarm bestaat uit een basisstation die in de woning van de cliënt wordt geplaatst met daarbij een zender. Met een druk op de knop van de hals- of polszender wordt via dit basisstation een spreek/luister verbinding gemaakt met een zorgcentralist op onze meldkamer. Middels triage (medische uitvraag) wordt er bepaald welke hulp er moet worden gestuurd. Dit kan zijn een professional (zorginstelling) of een mantelzorger. De zender heeft een bereik in- en om de eigen woning. Het proces van persoonsalarmering bestaat uit drie opeenvolgende modules: apparaten, meldkamer en opvolging. In de eerste module apparaten wordt gekeken naar het type alarmapparaat die wordt geplaatst bij de cliënt. Hier kan men bepalen wat voor type persoonsalarm er wordt geplaatst en welke onderhoudsservice men wenst te hebben. Afhankelijk van het gekozen apparaat kan men ook extra producten en/of diensten koppelen. De module meldkamer staat centraal in het proces van persoonsalarmering. Hier worden oproepen aangenomen en bepaald welke hulp er geboden moet worden. In deze module zijn er geen keuzes te maken voor de afnemer. De module opvolging staat voor de hulp die wordt verleend na het slaan van alarm. In deze module wordt bepaald wat voor soort opvolging een cliënt wil hebben. Indien deze kiest voor professionele opvolging kan er een keuze worden gemaakt voor verschillende kluisoplossingen. De afname voor persoonsalarmering kent twee opties: 1. Afname van alle drie de modules (apparaten, meldkamer en opvolging) bij De ZorgCentrale. 2. Afname van alleen de modules meldkamer en opvolging bij De ZorgCentrale. De module apparaten is al tot je beschikking of wordt bij een andere organisatie afgenomen.

De modules

Apparaten

In de module apparaten heb je keuze uit drie type apparaten waaraan je mogelijk extra producten of diensten kan koppelen. Daarnaast bepaal je in deze module wat voor soort onderhoudsservice je wenst te ontvangen voor de apparaten.

Meldkamer

In de meldkamer van De ZorgCentrale komt het alarm binnen en wordt er een spreek/luister verbinding gemaakt met een centralist in de meldkamer. De centralist vraagt vervolgens de hulpvraag uit, en zet de benodigde hulp uit.

Opvolging

In de module opvolging zijn er verschillende keuzes te maken in hulp die geboden kan worden. Bij het nemen van professionele hulpverlening is het mogelijk een kluisoplossing te nemen.