Social return

Social return (ook wel social return on investment genoemd, SR of SROI) is een instrument om sociale doelstellingen te realiseren bij aanbestedingen en bij het verlenen van subsidie en vergunningen. Bovenstaande zin bevat meer dan deze feiten. Deze zin maakt het verschil. Lees hieronder wat social return precies betekent, voor welke doelgroepen, en wat voor instrumenten hiervoor tot je beschikking staan. En ook hoe je dat alles aanwendt binnen de laatste wet- en regelgeving.

Club Impact van start

Onze missie ‘samen werken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen’ is een belangrijk onderdeel in onze bedrijfsvoering. Een inspirerende leefomgeving komt pas goed uit de verf als de belangen van mens, milieu en maatschappij aandacht krijgen.

Vanuit die gedachte zijn we onlangs Club Impact gestart. Vanuit Buitengewoon bieden we sinds 2018 mensen die een achterstand op de arbeidsmarkt ervaren een baan en tegelijkertijd een route met leer/werk trajecten en begeleiding aan. Wij geloven dat iedereen die wil werken een kans moet krijgen. Ongeacht je achtergrond, opleiding, eventuele arbeidsbeperking of leefomstandigheden. Hoewel we aardig op weg zijn en in de voorbije jaren al vele mensen aan waardevol werk hebben geholpen vinden we ook dat het beter en anders kan door juist nog meer vanuit de behoefte van de divisies en verschillende bedrijfsonderdelen te werken.

Club Impact

Daarom hebben we recent Club Impact opgericht. Een platform met bevlogen ambassadeurs uit elke divisie waarin we aanhaken op kansen en behoeftes op het gebied van inclusiviteit binnen al onze bedrijven.

Je kunt dan denken aan projecten op het gebied van

  • Werven van medewerkers die normaliter buiten de boot vallen, maar wel beschikken over het juiste talent of instelling
  • Organisatie en administratie van subsidies, samenwerking met overheid en UWV
  • Verzorgen van kennissessies over dit onderwerp
  • Samenwerken met onze opdrachtgevers

Op dit moment wordt met alle divisies gekeken welke projecten er (gaan) spelen die we met elkaar kunnen oppakken. Met de hulp van Buitengewoon en de collega’s van Club Impact gaan we samen zorgen dat we vorm en inhoud aan deze projecten geven. Heb je zelf vraag of een goed idee rondom social return, inclusief werkgeverschap? Stuur dan gerust een mailtje naar info@wijzijnbuitengewoon.nl Houd Faciwiki in de gaten voor al het nieuws rondom Club Impact.