PLAATSINGSRATIO

0%

DE CIJFERS VAN 2021

SUCCESRATIO

0%

TOTAAL KANDIDATEN AANGEMELD

KANDIDATEN NOG IN DIENST

TOTAAL PLAATSINGEN

TYPE PLAATSINGEN

TYPE INDICATIES

34 plaatsingen lijkt misschien niet veel, maar het is belangrijk om ons hierbij te realiseren dat Buitengewoon zich met name inspant voor mensen die verder van de arbeidsmark afstaan. Als we alleen voor mensen met een kleinere arbeidsuitdaging zouden gaan, zouden we ongetwijfeld meer plaatsingen realiseren – maar wij richten ons juist op het overbruggen van grote(re) afstand. Daarnaast op deze plek een shout out naar alle collega’s binnen de divisies die we in 2021 op verschillende manieren hebben ondersteund bij het in dienst nemen van mensen uit de doelgroep - Facilicom Group-breed zijn er in 2021 namelijk 144 mensen die een afstand tot werk ervaarden gestart, waarvan er momenteel nog 94 in dienst zijn!”