CSR Jaarverslag 2020

Facilicom Group

Onze koers

Net als voor veel andere organisaties stond 2020 ook voor Facilicom Group in het teken van de strijd tegen COVID-19. De wereldwijde pandemie heeft op verschillende manieren een enorme impact gehad op onze werkzaamheden. Een groot deel van onze 26.000 medewerkers is ook tijdens de lockdowns naar het werk gegaan. Er is een groot beroep gedaan op bijvoorbeeld de schoonmakers van Gom, de beveiligers van Trigion en de zorgverleners van Incluzio. Tegelijkertijd hebben medewerkers uit onder meer de hospitality de overstap gemaakt naar sectoren waar veel vraag was naar personeel, zoals de zorg. De 1.500 collega's op onze kantoren stonden ondertussen voor de uitdaging om vanuit huis toch in contact te blijven met onze medewerkers op locatie en om de steeds veranderende situatie in goede banen te leiden. Het jaar 2020 heeft dan ook heel veel gevraagd van de flexibiliteit en de communicatiekracht van onze mensen en organisatie. Ik heb een groot respect voor hoe iedereen daarmee is omgegaan. De maatschappelijke waardering voor cruciale beroepen zoals de schoonmaak en beveiliging zorgt voor extra trots en motivatie. De gevolgen van de coronacrisis voor onze mensen en onze organisatie zijn ook zichtbaar in dit CSR-jaarverslag. Zorgdragen voor onze medewerkers, zodat zij gezond en zelfredzaam werken, is de belangrijkste pijler van het CSR-beleid van Facilicom Group. Onze dienstverlening draait om mensenwerk. Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal en als familiebedrijf voelen we ons verantwoordelijk voor een vitale werkomgeving. De ontwikkelingen in 2020 laten zien dat we door de inzet op het welzijn en werkgeluk van medewerkers echt een positieve impact maken. Ook inclusiviteit, de tweede pijler van ons CSR-beleid, is in het (post)coronatijdperk actueler dan ooit. Met initiatieven zoals onze sociale onderneming Buitengewoon en onze samenwerking met stichting Wrokko werken we structureel aan een samenleving waar iedereen zich thuisvoelt. De strijd tegen COVID-19 gaat ook op een andere manier hand in hand met onze CSR-doelstellingen. Door het toegenomen thuiswerken is de CO2-uitstoot van ons wagenpark flink verminderd. Daarmee hebben we onze impact op het klimaat verkleind, wat de derde pijler is van ons CSR-beleid. Het is de verwachting dat hybride werken, dat bij Facilicom Group de standaard wordt, bijdraagt aan een blijvende reductie van de CO2-uitstoot. Ons wagenpark is steeds meer elektrisch, maar simpelweg minder autokilometers rijden, is natuurlijk minstens zo belangrijk. Onze ambitie is dat onze bedrijfsprocessen, gebouwen en vervoersmiddelen al in 2030 CO2-neutraal zijn. De omgang met COVID-19 heeft van ons allemaal veel aandacht en energie gevraagd. De uitdagende en vaak spannende omstandigheden maken het soms ingewikkeld, maar we blijven positief vooruit kijken naar de toekomst. De Sustainable Development Goals, die we met onze ondertekening van de SDG Charter van SDG Nederland actief hebben omarmd, zijn dan een inspirerende gids. We zien dat we als een van de grootste werkgevers van Nederland een groot verschil kunnen maken: door zelf verder te verduurzamen en door samen met onze klanten, partners en leveranciers in actie te komen. Want de grootste impact maken we nu eenmaal door samen stappen te zetten. Martine Geurts vicevoorzitter van het algemeen bestuur van Facilicom Group

In 2020 moesten we ineens anders denken en anders doen. Het jaar was uitzonderlijk en spannend. In scholen en kantoren moesten we ons werk grotendeels stopzetten. We moesten afscheid nemen van sommige klanten, maar voor klanten in de zorgsector moesten we juist ontzettend hard werken. Wat onveranderd bleef, ook in 2020: de waardering voor het schoonmaakwerk. Die waardering is misschien zelfs wel hoger dan ooit, want de coronacrisis toonde mede het belang van zoiets op het eerste gezicht simpels als een schone werkomgeving.

In 2020 zijn veel van onze mensen ‘gewoon’ doorgegaan. Ziekenhuizen, fabrieks- en distributiehallen, verzorgingstehuizen en openbare ruimtes moesten nog iedere dag schoongemaakt worden, Onderhoud bleef nodig, net als beveiliging. En ook het maatschappelijke werk in de wijken is, met de nodige aanpassingen, doorgegaan. Ik vind het heel bijzonder om in deze bijzondere omstandigheden verder invulling te mogen geven aan onze MVO-pijlers. Ik zie zo veel energie binnen alle divisies van Facilicom om duurzaamheid en sociale impact een vaste plek te geven. Die energie komt van al die collega’s die soms al jaren bezig zijn met de thema’s van maatschappelijk verantwoord ondernemen die wij binnen Facilicom Group zo hoog in het vaandel hebben. En heel vaak is het een intrinsieke motivatie om hiermee bezig te zijn. Gewoon, omdat zij het zelf belangrijk vinden. Het werk van deze collega’s zie ik als vruchtbare grond om ons MVO-beleid verder uit te laten opbloeien. Ik ben dankbaar voor al die collega’s die onze MVO-pijlers elke dag bij zich dragen. Samen veranderen we de manier waarop we werken. Samen veranderen we onze organisatie, maar ook onze klanten, leveranciers en partners. Ik vind dat prachtig om te zien, want onze missie en impact zijn zoveel breder zijn dan de eigen organisatie alleen. Tim Platteel Manager duurzaamheid Facilicom Group