Verkleinen van impact op het klimaat

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent ook onze negatieve impact op het klimaat minimaliseren. Het is onze ambitie in 2030 zowel 100 procent CO2-neutraal te werken als een 100 procent circulaire bedrijfsvoering te hebben. Daarom verduurzamen we onze bedrijfsprocessen, kantoren en vervoersmiddelen continu. Voor ons houdt het daar niet bij op. De verandering naar een circulaire manier van werken gaat bij ons altijd gepaard met het vergroten van sociale impact. Ook onze klanten kunnen hun ecologische voetafdruk verkleinen en waar mogelijk zorgen we hier met elkaar voor. In nauwe samenwerking zijn we immers in staat om als groot bedrijf echt een verschil te maken in de keten. Zo kijken we bij grote contracten mee met de energiehuishouding en CO2-energieprestatieladder van onze klanten. Dit wordt gedaan door toegewijde consultant vanuit ons groeiende duurzame advies bedrijf Facilicom Energiemanagement. We blijven in ieder geval stappen zetten naar ons doel voor 2030: volledig circulair en energieneutraal werken.

CO2 Prestatieladder

Om de komende jaren meer CO2 te reduceren en de impact van onze acties en initiatieven beter meetbaar te maken, maken we sinds 2020 gebruik van de CO2-prestatieladder. Het benodigde certificaat is inmiddels binnen. We zien nu al dat het loont: wie gebruik maakt van de CO2-prestatieladder reduceert gemiddeld twee keer zoveel CO2 dan sectorgenoten. De certificering werkt als een CO2-managementsysteem dat bestaat uit vijf niveaus. We beginnen met het verminderen van onze eigen uitstoot. Uiteraard is het ook onze ambitie om niveau 4 en zelfs niveau 5 gecertificeerd te worden, wat betekent dat we onze hele keten analyseren en verduurzamen. Ook dat is een voorbeeld van onze slagkracht om een verschil te maken in de gehele keten.

CO2 Footprint

De totale CO2-uitstoot is in 2020 met 17 procent afgenomen van 17.994 ton naar 14.954 ton. De sterke afname van 2020 is mede het gevolg van de coronalockdowns maar het geeft wel aan dat we op de goede weg zijn. Het is de kunst in 2021 onze CO2-uitstoot verder te reduceren terwijl ons land langzaam uit de coronacrisis opkrabbelt. De grootste reductie vond plaats bij ons wagenpark en materieel: 19 procent besparing ten opzichte van 2019. Hoewel 2020 geen representatief jaar is geweest, kunnen we er wel van leren. Zo is gebleken dat het aantal zakelijke kilometers sterk te verminderen is door het thuiswerken ook na de lockdowns te blijven stimuleren. Thuiswerken heeft ook invloed op de benodigde kantoorplekken. Toch hebben we in 2020 geen panden afgestoten, waardoor de reductie in elektriciteit-, gas- en warmteverbruik van de onze kantoorpanden beperkt is gebleven tot respectievelijk 7 procent en 3 procent. Een verdere reductie verwachten we in de komende jaren ook via het elektrificeren van ons wagenpark, een stap waarmee we in 2020 begonnen zijn. Verder willen we het elektriciteit- en gasverbruik in onze kantoor- en opslagfaciliteiten reduceren door het implementeren van duurzame maatregelen en de nieuwste besparingstechnieken.

Praktijkvoorbeeld: waterverbruik en afvalscan bij GOM

Een mooi voorbeeld van besparingen in de praktijk, zien we bij GOM. Sinds 2008 werkt deze divisie van Facilicom Group aan het verduurzamen van haar vloerschrobmachines. In samenwerking met Tennant, leverancier van schoonmaakmachines, voegen we steeds milieuvriendelijkere apparaten toe aan onze vloot van bijna 1200 schrobzuigmachines, zodat we uiteindelijk tot twee derde minder water op jaarbasis zullen verbruiken. Deze ec-H2O NanoCleanmachines gebruiken daarnaast ook veel minder chemische schoonmaakmiddelen dan onze traditionele machines. Ook in deze samenwerking denken we weer aan onze sociale impact door Made Blue te steunen, een organisatie die zich inzet voor schoon drinkwater in ontwikkelingslanden. Voor elke liter water die de schoonmaak bespaart, doneren wij een liter schoon water aan landen waar dat niet vanzelfsprekend is. Inmiddels besparen we al 14 miljoen liter water per jaar, waardoor 1.935 mensen een jaar lang voldoende schoon drinkwater hebben om te drinken, te wassen en te koken. Een andere innovatie waarmee GOM werkt is de afvalscan, die we ontwikkelden in samenwerking met de experts van Milieu Service Nederland. De scan toont allereerst de hoeveelheid afval die we produceren, hoe we dat inzameling en afvoeren. Vervolgens vergelijken we deze gegevens met die van andere bedrijven in onze sector en stellen we een advies op om te komen tot een zero waste strategie. Omdat wij als een van de grootste bedrijven in de schoonmaak een voorbeeldfunctie willen vervullen, zetten we ook andere bedrijven op het spoor van een milieuvriendelijke afvalverwerking.

Trigion Mobiele Surveillance rijdt steeds vaker elektrisch.

Vanaf 1 augustus 2020 stapt de Mobiele Surveillance van Trigion over naar elektrische auto’s. Het Trigion wagenpark gaat gefaseerd over van benzine naar elektrisch rijden. Te beginnen in de grote steden (Rotterdam, Amsterdam en Den Haag), waar de impact van elektrisch rijden het grootst is. Schoner, stiller en met minder CO2-uitstoot. Na de grote steden volgt geleidelijk de rest van Nederland.

Afvalscan

Voor elke organisatie die zichzelf én de leefomgeving serieus neemt is professioneel afvalmanagement een must. Gom, een van de divisies van Facilicom Group, ontwikkelde daarom samen met de experts van Milieu Service Nederland de afvalscan. De scan brengt allereerst inzicht in de hoeveelheid afval, in de inzameling en de manier waarop het afvoeren op dit moment plaatsvindt. Het traject begint met een inventarisatie van de afvalstromen en de wijze van verwerking. Die gegevens worden gebenchmarkt met vergelijkbare bedrijven in de markt. De experts die de afvalscan uitvoeren, brengen een uitvoerbaar advies uit. Als het om restafval gaat is zero waste het uitgangspunt. Voor afvalstromen die recyclebaar zijn, zoals papier en karton, glas en restafval van de horeca, is het zaak om zoveel mogelijk aparte verwerking mogelijk te maken. Met de afvalscan zetten Gom en Milieu Service Nederland bedrijven op het spoor van een milieuvriendelijke afvalverwerking. Daarbij laten ze de feiten spreken. Zowel als het gaat om het verlagen van CO2-uitstoot, als het beperken van hoge kosten voor vuilverbranding en transport.