Wat ons drijft

Facilicom Group is een familiebedrijf met een geschiedenis die teruggaat tot de jaren zestig. Met een kleine 25.000 medewerkers in dienst staan wij midden in de samenleving. Daarom is maatschappelijk verantwoord ondernemen (corporate social responsibility) voor ons ook vanzelfsprekend: het zit in ons DNA. Wij willen én kunnen een bijdrage leveren aan oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen. Als dienstverlenende onderneming en een van de grootste werkgevers van Nederland zien we het als onze verantwoordelijkheid om een positieve impact te creëren.

Zoals in al ons werk, is ook voor corporate social responsibility (CSR) onze missie het startpunt. Samen werken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen. In onze ogen gaat het in een inspirerende leefomgeving om meer dan het feit dát het schoon, veilig en hygiënisch is. Het gaat om de manier waaróp je dat voor elkaar krijgt. Met elkaar maken we de leefomgeving van onze klanten elke dag weer een beetje mooier. Dus letten we scherp op wat de klant van ons verwacht én letten we net zo goed op onze eigen medewerkers. Onze slogan is niet voor niets happy people make happy people. Je ziet deze waarden terug in de drie pijlers onder ons CSR-beleid.

Zorgdragen voor medewerkers

image

Werken aan een inclusieve maatschappij

image

Verkleinen van impact op het klimaat

image

Onze missie

Samen werken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen. Dat is de missie van Facilicom Group. Het doel is wat telt: in een veilige, gezonde en inspirerende omgeving voelen mensen zich het prettigst.

Samen werken Een inspirerende leefomgeving gaat als het aan ons ligt verder dan schoon, of veilig of hygiënisch. Het is het samenspel, en niet te vergeten, de manier waarop je dat realiseert. Samen werken is hierin voor Facilicom Group in veel opzichten een onmisbare voorwaarde. Alleen zo waarborgen we dat we doen maximaal gericht is op de gebruikers. Als vier divisies werken we vanuit een gezamenlijke opdracht om hun leefomgeving elke dag een beetje mooier te maken.

..aan een inspirerende leefomgeving De waarden en wensen, en ook de eisen die mensen en organisaties aan hun omgeving stellen, veranderen snel. Dat stimuleert en spoort ons aan om te blijven innoveren. Nauw met de missie verbonden is dan ook dat we open staan voor én inspelen op verandering. Technologie en creativiteit brengen mogelijkheden die eerst ondenkbaar leken. We kunnen meer en sneller. Door innovatie in te zetten en vernieuwende concepten in de markt te brengen creëren we een inspirerende leefomgeving.

...met aandacht voor iedereen We willen meer dan bezig zijn met onze eigen bedrijfscontinuïteit, ook dat is in onze missie geborgd. De oprichting van Buitengewoon waarmee we met drempels naar werk afrekenen is daar een voorbeeld van. Dat geldt ook voor de projecten die we met de Facilicom Foundation ondersteunen. Er zijn kwetsbare groepen in de maatschappij, en de kloof tussen werkenden en niet-werkenden groeit. Daarin ziet Facilicom een rol voor zich weggelegd. Met aandacht voor de ander, aandacht voor nieuwe mogelijkheden, aandacht voor iedereen.

Happy people make happy people Dat we een mensenbedrijf zijn, onderstrepen we met de payoff Happy people make happy people. Voor opdrachtgevers en hun gasten, en zeker ook voor onze eigen medewerkers geldt: als zij het beste van zichzelf kunnen geven, wordt de organisatie als geheel daar beter van.