Bouwen aan de toekomst

De wereld van vandaag stelt ons allemaal voor enorme uitdagingen. De wereldwijde uitbraak van het coronavirus maakt dat meer dan ooit duidelijk. Als facilitaire dienstverlener blijft Facilicom Group iedere dag opnieuw bouwen aan de toekomst.

Net als 2018 was ook 2019 een uitdagend jaar voor Facilicom Group. De krappe arbeidsmarkt en het relatief hoge ziekteverzuim zorgden voor hoge kosten voor recruitment en voor de inhuur van externen. Vanwege onze arbeidsintensieve bedrijfsprocessen hebben deze kosten een grote impact op de financiële resultaten. Ook stegen de loonkosten door hogere cao-lasten welke niet in alle gevallen volledig doorbelast konden worden naar opdrachtgevers. De operationele bedrijfsresultaten van de divisies van Facilicom Group vallen daarom tegen. De omzet van Facilicom Group lag in lijn met de verwachtingen en we hebben het jaar afgesloten met een goed groepsresultaat. Dit laatste komt met name door eenmalige baten: Facilicom heeft namelijk het aandeel van Facilicom Group in Albron Catering terugverkocht. We hebben vorig jaar volop aandacht geschonken aan operational excellence: we hebben hard gewerkt om onze dienstverlening te optimaliseren en continu topprestaties te leveren voor onze opdrachtgevers. Daarnaast hebben we in 2019 extra kritisch gekeken naar ons portfolio en afscheid genomen van activiteiten die onvoldoende bijdragen aan de resultaten. Soms moet je nu eenmaal snoeien om uiteindelijk te kunnen bloeien. Dankzij stappen die we in 2019 hebben genomen om onze prestaties verder te verbeteren, keken we met veel vertrouwen naar 2020 uit. De impact van de wereldwijde uitbraak van het coronavirus heeft de positieve resultaten uit de eerste maanden van het jaar helaas grotendeels tenietgedaan. We gaan er ook van uit dat de situatie een forse impact gaat hebben op het gehele jaar. De verspreiding van COVID-19 treft in de eerste plaats natuurlijk de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en velen anderen, maar werpt ook een schaduw over de bedrijfseconomische prestaties van Facilicom Group. Als familiebedrijf kijken we van oudsher verder dan de dag van vandaag en morgen. Daarom blijven we bouwen aan een sterk en gezond Facilicom Group en voeren we een bestendige koers met een blik op de toekomst. Het mooie is dat we steeds zien dat onze medewerkers de schouders zetten onder de uitdagingen waarvoor we staan. Daarnaast investeren we extra in projecten waarmee we in de toekomst het verschil maken. De strategische pijler om meer datagedreven te werken, betekent bijvoorbeeld dat we de implementatie van systemen voor Enterprise Resource Planning afronden en de ontwikkeling van een nieuw HR-platform opstarten.

"Als familiebedrijf kijken we van oudsher verder dan de dag van vandaag en morgen"

Een ander voorbeeld van ons toekomstgerichte perspectief is dat we steeds meer werk maken van de Sustainable Development Goals. Met de zeventien werelddoelen wil de Verenigde Naties in 2030 een betere, duurzame wereld voor iedereen hebben gerealiseerd. Deze agenda past goed bij de missie van ons bedrijf om samen te werken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen. Vorig jaar heeft Facilicom Group weer allerlei initiatieven genomen om de Sustainable Development Goals dichterbij te brengen. Ik noem er slechts een paar. Zo helpen de overleggen met Jong Facilicom, ons netwerk van medewerkers tot 35 jaar, onze organisatie om toekomstbestendig en vernieuwend te blijven. Ook het jaarlijkse event voor onze jubilarissen, dat vorig jaar 589 medewerkers met een lang dienstverband in het zonnetje zette, blijft me zeker bij. De bijdrage van het werk van Facilicom Group aan de Sustainable Development Goals blijkt ook uit het succes van Buitengewoon. Onze sociale onderneming, die mensen die de aansluiting op de arbeidsmarkt doorgaans niet kunnen maken toch naar een werkplek begeleidt, heeft zich inmiddels in Nederland bewezen en is in 2019 ook opgestart in België. Ook de inzet van zorgrobot Tessa bij de buurtteams in Utrecht laat zien hoe we de grote ambities van de Sustainable Development Goals concreet en dichtbij maken. De tiny bot helpt mensen die alleen wonen en moeite hebben om een vaste dagelijkse structuur aan te houden om actiever, zelfstandiger en positiever in het leven staan. We staan dus voor uitdagende tijden, vooral in het licht van de coronacrisis. Maar we zetten als Facilicom Group ook onverminderd stappen vooruit om met onze facilitaire dienstverlening echt het verschil te maken. Onze medewerkers zetten er elke dag de schouders onder om van toegevoegde waarde te zijn. Op die manier weten we samen steeds weer inspirerende momenten te creëren, voor onze opdrachtgevers en de wereld van morgen.

Geert van de Laar, CEO

De missie van Facilicom

Samen werken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen. Dat is de missie van Facilicom Group. Wat betekent dat in de dagelijkse praktijk? Bijvoorbeeld dat we de plekken waar we schoonmaken, beveiligen, facilitaire service verzorgen en zorg verlenen doen strálen. Letterlijk en figuurlijk. Minstens zo belangrijk is dat we werken aan het werkgeluk van onze medewerkers. Zij kunnen door een positieve uitstraling namelijk ook anderen - onze opdrachtgevers en hun medewerkers - inspireren. Want daar doen we het uiteindelijk allemaal voor: onze opdrachtgevers verder helpen bij hun activiteiten en doelstellingen.