Facilicom Group werkt aan de Sustainable Development Goals

Met de Sustainable Development Goals heeft de Verenigde Naties een wereldwijde agenda voor duurzame ontwikkeling opgesteld. Ook bij Facilicom Group staan de duurzame doelstellingen prominent op de agenda. Op verschillende terreinen maakten we daarmee in 2019 positieve impact.

De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zijn een blauwdruk voor een betere, duurzame wereld voor iedereen. De zeventien doelen gaan over de grote opgaven waar we wereldwijd voor staan: welvaart, gelijkheid, klimaatverandering, vrede en rechtvaardigheid. De Verenigde Naties wil de zeventien doelstellingen en 169 targets uiterlijk in 2030 realiseren. Facilicom Group ziet volop kansen om vanuit onze medewerkers en organisatie - en samen met onze klanten en partners - een waardevolle bijdrage te leveren aan de werelddoelen. Als familiebedrijf hebben we van oudsher een langetermijnvisie op de impact die ons ondernemerschap kan maken voor mens en milieu. Het perspectief van de Sustainable Development Goals onderschrijft onze inzet op duurzaamheid en geeft richting aan diverse initiatieven en activiteiten op het vlak van werkgeluk.

Vooral de inzet op gezondheid, welvaart, inclusiviteit, duurzaamheid en veiligheid, die centraal staat in Sustainable Development Goals 3, 8 en 11, sluit nauw aan bij onze kernactiviteiten - en onze missie om samen te werken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen. Omdat we willen uitgaan van de terreinen waarop we het grootste verschil kunnen maken, leggen we in ons duurzaamheidsbeleid de focus op activiteiten die bijdragen aan Sustainable Development Goals 3, 8 en 11. In 2019 hebben we met een groeiend aantal initiatieven laten zien dat we voortgang boeken op onze inzet op de Sustainable Development Goals, en wordt steeds duidelijker dat de aanpak op een draagvlak in onze gehele organisatie kan rekenen.

Onze overtuiging

In 2020 ondertekende Facilicom Group de SDG Charter van SDG Nederland. Met onze deelname aan de community laten we zien dat we de Sustainable Development Goals prominent op de agenda zetten en er structureel actie op ondernemen. Jaarlijks rapporteren we ook over onze voortgang om de werelddoelen dichterbij te brengen. Onderdeel van onze inzet is dat we verschillende initiatieven, projecten en expertises van de divisies onderling verbinden, zodat alle relevante activiteiten steeds goed in beeld zijn en elkaar versterken. Daarnaast zetten we stappen door onze opdrachtgevers te stimuleren en te ondersteunen om werk te maken van de Sustainable Development Goals. We nemen dus onze eigen verantwoordelijkheid om te verduurzamen én komen samen met onze klanten, leveranciers en partners in actie. We zijn er namelijk van overtuigd dat we dan de grootste impact creëren: samen, vanuit een gedeelde visie en gezamenlijke acties.

Onze Sustainable Development Goals

Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam