SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 3

Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden

Onze missie om samen te werken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen, die ook tot uiting komt in onze pay-off Happy People Make Happy People, betekent dat Facilicom Group grote waarde hecht aan het welzijn en de gezondheid van medewerkers gedurende hun hele loopbaan. Vorig jaar investeerden we op verschillende manieren in initiatieven om collega's gezond, veilig en prettig te laten werken. Daarnaast zetten we stappen om duurzame inzetbaarheid te versterken.


Werken aan een gezonde werkvloer voor iedereen

Bij Facilicom Group werken professionals die dagelijks in veel verschillende omgevingen schoonmaken, toezicht houden op de veiligheid in en rond gebouwen, of zorg en ondersteuning verlenen aan cliënten en patiënten. Het zijn allemaal werkzaamheden die onze medewerkers met veel inzet en betrokkenheid doen, maar die soms ook zwaar zijn. Daarom is een vitale werkvloer een continu aandachtspunt voor Facilicom Group.

Preventie

In 2019 lag het ziekteverzuim binnen Facilicom Group, net als een jaar eerder, op 6,5 procent. Onze doelstelling is om het ziekteverzuim terug te brengen tot 5 procent. We streven er namelijk naar om tot de gezondste bedrijven in onze sector te behoren, waarmee we laten zien dat we de zorg voor onze medewerkers en hun gezinnen uiterst serieus nemen. We zoeken daarom naar maatregelen die positieve impact maken op de balans tussen werk en privé, een gezonde levensstijl, motivatie en vakmanschap. Alle divisies hebben preventieplannen gemaakt die zicht geven op concrete aandachtspunten en acties om onze medewerkers te stimuleren en ondersteunen om de gezondheid en het welzijn - van henzelf en hun gezinnen - te verbeteren. Oprechte, persoonlijke aandacht voor medewerkers zien we als de basis van een goede preventie. Onze focus op werkgeluk staat niet voor niets centraal in alles wat we doen - en dus ook in ons vitaliteitsbeleid. Vanuit de pay-off Happy People Make Happy People geven we op verschillende niveaus in de organisatie prioriteit aan activiteiten die bijdragen aan werkgeluk. We luisteren naar onze medewerkers, zijn op de hoogte van wat er op de werkvloer speelt, en geven ruimte aan autonomie en professionele en persoonlijke ontwikkeling. Op die manier kunnen we ook de juiste preventieve maatregelen nemen op het vlak van gezondheid en vitaliteit.

Trainingen en hulpprogramma's

Een van onze populaire maatregelen voor een gezonde werkvloer is HelloFysio, online fysiotherapie die medewerkers thuis of op het werk kunnen volgen. Bijvoorbeeld via een webcam of telefoon. Medewerkers voeren een gesprek met een gediplomeerde fysiotherapeut en ontvangen vervolgens een persoonlijk behandelplan. Zo nodig volgt hierna een individueel behandeltraject. Alle medewerkers kunnen bovendien via online video's zelf met oefeningen aan de slag om klachten te voorkomen. Via diverse trainingen helpt Facilicom Group medewerkers om gezonder te leven. Zo bieden we trainingen om te stoppen met roken, en online coaching via Actify, een initiatief van Zilveren Kruis om medewerkers te helpen een gezond gewicht te bereiken en behouden.

HelloFysio

Facilicom België vraagt jaarlijks via een campagne in de catering en schoonmaak aandacht voor de voordelen van griepvaccinatie. Ook Facilicom Group zet preventie elk jaar tijdens het griepseizoen extra op de kaart. Via een themapagina op het online platform 'Hoe lekker werk jij?' delen we tips om gezond en fit de winter door te komen. Leidinggevenden besteden in teamgesprekken aandacht aan preventie. Daarnaast kunnen medewerkers gratis een griepprik halen. Binnen Facilicom UK wordt gebruik gemaakt van het Employee Assistance Programme (EAP). Medewerkers en hun familieleden kunnen hier terecht voor gratis ondersteuning bij een goede balans tussen werk en privé. EAP helpt medewerkers bijvoorbeeld bij persoonlijke problemen die een negatief effect kunnen hebben op hun werk, gezondheid en/of welzijn. De organisatie brengt het ondersteuningsaanbod actief onder de aandacht van medewerkers.

Steptember

Een maand lang elke dag minimaal tienduizend stappen lopen. Dat is het idee achter Steptember, een wereldwijd initiatief om mensen enthousiast te maken over een gezonde levensstijl. De gemiddelde werknemer zet maar drieduizend stappen per dag. Door minimaal tienduizend stappen te lopen, voel je je fitter, gelukkiger en relaxter. Als een gezamenlijk initiatief op de werkvloer levert Steptember ook nog eens een bijdrage aan gezondheid en vitaliteit. Met 64 teams deed Facilicom Group in 2019 voor de tweede keer mee aan Steptember. Uiteindelijk zetten meer dan tweehonderd medewerkers gezamenlijk maar liefst 60.085.191 stappen. We haalden bovendien meer dan zesduizend euro op voor het goede doel van Steptember, de strijd tegen cerebrale parese (CP). Daarmee eindigde Facilicom Group in de landelijke top vijf van sponsoren.

Werkgeluk op de radar

Bij de Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht wordt de methodiek van Frank gebruikt om inzicht te krijgen in het werkgeluk van medewerkers. De deelnemers krijgen drie keer per week via de app een leuke, verrassende en soms prikkelende vraag over werkgeluk. Daarmee heeft Incluzio steeds in beeld hoe medewerkers het dagelijkse werk ervaren. Dat geeft praktische aanknopingspunten voor bijvoorbeeld teambesprekingen en feedbackgesprekken.

Voor werkgevers die het verschil willen maken voor een gelukkige werkvloer deelt Facilicom Group expertise, visies, ervaringen en inspiratie. Daarnaast lanceerden we vorig jaar een online test. Door een reactie te geven op 21 stellingen over verschillende aspecten van werkgeluk komen leidinggevenden erachter hoe de organisatie nu scoort en welke nieuwe stappen mogelijk zijn. De organisatie heeft namelijk een grote impact op het plezier op de werkvloer. Uit een onderzoek van Happy Office blijkt dat het werkgeluk van medewerkers voor ongeveer 37 procent door henzelf wordt bepaald. De overige 63 procent heeft te maken met de leidinggevende, de directie en het team.

Veiligheid

Bij een gezonde werkplek hoort ook aandacht voor veiligheid en het voorkomen van ongevallen. Alle divisies van Facilicom zijn daarom VCA-gecertificeerd. Bovendien organiseren divisies regelmatig trainingen over agressiepreventie. Dit alles zorgt ervoor dat we op de werkvloer bewust omgaan met veiligheid en risico's, als het gaat om onze eigen medewerkers én om anderen die er aanwezig zijn. Om de veiligheid op de werkvloer te meten, maakt Facilicom Group gebruik van de Injury Frequency Index. Gom, Trigion en Facilicom Solutions meten jaarlijks de zogenoemde IF-factor, en vergelijken deze waar mogelijk met de cijfers binnen de branche.

Bij Facilicom Solutions is veiligheid een specialisme van de afdeling die zich bezighoudt kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu (KAM). De teamleden voeren onder andere werkplekbezoeken uit om het veiligheidsbewustzijn van operationele medewerkers verder te stimuleren. Deze structurele aanpak vergroot de betrokkenheid van medewerkers bij het thema veiligheid en geeft de organisatie extra inzichten over actuele veiligheidsrisico's op de werkvloer.


Duurzame inzetbaarheid

Facilicom Group vindt het belangrijk dat medewerkers fit, gezond en gemotiveerd werken en een gezonde positie op de arbeidsmarkt houden. Daarom bieden we allerlei mogelijkheden voor training, opleiding en bijscholing. Want wie zich blijft ontwikkelen, weet en kan meer. Dat draagt bij aan het werkgeluk, op de korte én de lange termijn.

Platforms, programma's en opleidingen

Duurzame inzetbaarheid is een terugkerend punt op de agenda van de HR-commissie, waarin de HR-directeuren van onze divisies zijn vertegenwoordigd. Het thema krijgt dan ook structureel aandacht en wordt via verschillende actielijnen uitgewerkt. Zo geeft het platform ‘Hoe lekker werk jij?’ tips over gezond, fit, gemotiveerd en betrokken werken en de balans tussen werk en privé. Bovendien hebben al vijftig zogenoemde ambassadeurs voor werkgeluk een trainingsprogramma gevolgd, waarmee het thema binnen alle niveaus van de organisatie structureel op de agenda staat.

Daarnaast stimuleren diverse (online) opleidingsprogramma's medewerkers om te blijven leren. Via GoodHabitz bieden we medewerkers van alle divisies van Facilicom Group gratis online trainingen aan. De meer dan honderd modules zijn bedoeld om medewerkers praktisch toepasbare inzichten te geven, die bijdragen aan betere prestaties en meer werkgeluk. Sinds de start in 2018 volgden bijna vijfduizend medewerkers een training en het aantal deelnemers stijgt gestaag. Vooral de modules over adviserend verkopen, leiderschap en Excel waren vorig jaar populair.

Facilicom België heeft in 2019 een opleidingsmatrix opgesteld, op basis waarvan de opleidingsbehoefte van medewerkers structureel aan de orde komt in de beoordelingsgesprekken. Trainingen worden klassikaal, on the job en extern georganiseerd. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland heeft Facilicom een trainingsmanager aangesteld, die medewerkers adviseert en ondersteunt over trainingen en professionele groei. Verschillende divisies van Facilicom Group bieden eigen opleidingen aan om medewerkers in staat te stellen te blijven leren. Zo biedt Trigion via het opleidingsinstituut Trigion Academy diverse security en safety trainingen en opleidingen, waarmee onze medewerkers hun vakmanschap op peil houden en zich verder ontplooien. De opleidingsactiviteiten vergroten de kennis en vaardigheden van medewerkers, en zijn aanvullend op training on the job en e-learnings. Ook Gom, dat zich onderscheidt met sectorspecifieke schoonmaak, doet van oudsher veel aan talentontwikkeling. Medewerkers kunnen er bijvoorbeeld een vakopleiding voor gespecialiseerde schoonmaak en Nederlandse taaltrainingen volgen. Om medewerkers alle mogelijkheden te geven om zich als sectorspecialisten te - blijven - ontwikkelen, brengt de Gom Academy diverse programma's voor professionele en persoonlijke samen. Daarmee is doorlopend leren op de werkvloer geborgd: medewerkers krijgen naast de noodzakelijke opleiding en training bij indiensttreding, ook ruimte voor een continue ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Vanuit deze gedachte is in 2019 ook een nieuw opleidingstraject voor rayonleiders gestart. Gedurende twee jaar volgen de leidinggevenden een aantal op maat gemaakte modules en een eigen coach. Speciaal voor jonge rayonleiders - en trouwens ook voor startende objectleiders - lanceerde Gom vorig jaar het initiatief Kweekvijver. De jonge professionals komen daarvoor enkele keren per jaar samen om expertise en ervaringen te delen, zodat zij zich onderling verbonden voelen en samen groeien in hun leidinggevende rol. Als onderdeel van het interne ontwikkelprogramma dat Gom startte in 2019, ondersteunt een vernieuwd leiderschapsprogramma het management om autonomie dieper in de organisatie beleggen. Een dergelijke regelruimte binnen de kaders levert - zo is bekend uit wetenschappelijk onderzoek en onze praktijk - een bijdrage aan het werkgeluk van uitvoerend medewerkers én de leidinggevenden.

Mobility Center

Via het Mobility Center helpt Facilicom Group medewerkers om een nieuwe functie te vinden, binnen of buiten het bedrijf. Consultants gaan met medewerkers in gesprek over hun talenten, vaardigheden en loopbaanmogelijkheden. Daarnaast organiseert het Mobility Center sollicitatietrainingen, workshops over loopbaanontwikkeling en trainingen voor leidinggevenden die medewerkers ondersteunen bij duurzame inzetbaarheid.

Facilicom Foundation

De Facilicom Foundation steunt initiatieven die bijdragen aan een optimale leefomgeving voor iedereen. Onze ondersteuning bestaat uit het delen van expertise, het inzetten van vrijwilligers en/of het toekennen van budget. De Facilicom Foundation heeft de ANBI-status en neemt aanvragen in behandeling van medewerkers van Facilicom, maar ook van externe stichtingen en goede doelen. Jaarlijks stelt Facilicom Group hiervoor 400.000 euro ter beschikking. Het bestuur - met leden van binnen en buiten Facilicom - en een netwerk van 23 ambassadeurs uit de verschillende divisies zetten zich in om de stichting verder uit te bouwen. Daarbij kunnen ze rekenen op een sterk draagvlak binnen de organisatie: onderzoek heeft in 2019 laten zien dat 74 procent van de medewerkers trots is op de Facilicom Foundation. In 2019 zijn 22 projecten financieel ondersteund die zijn aangedragen door medewerkers. De bijdragen zijn onder andere ingezet om een huiskamer in te richten voor het begeleiden van kinderen met een beperking, vervoer te verzorgen voor mensen met een verstandelijke handicap voor een uitje naar Avifauna, en om de tuin op te knappen van een verzorgingshuis in Leiden.

De Facilicom Foundation heeft inmiddels met vijftien stichtingen een (langdurige) partnership. De stichtingen ontvangen financiële steun en daarnaast doen medewerkers van Facilicom er vrijwilligerswerk. In totaal gingen vorig jaar 584 medewerkers als vrijwilliger aan de slag, een flinke toename ten opzichte van 2018.

In december 2019 vonden speciale acties plaats om mensen een hart onder de riem te steken die het - vaak juist in de feestmaand - moeilijk hebben. Zo stuurden we bijna zevenhonderd kerstkaarten aan eenzame ouderen, organiseerden we een inzamelactie voor winterjassen en maakten we gasten van Resto Vanharte blij met een kerstdiner.

In juni 2019 vond de tweede editie van de Facilicom Uitdaging plaats. In totaal 488 medewerkers van Facilicom hebben een dagdeel vrijwilligerswerk gedaan bij een goed doel. Zo knapte een van de 55 teams een babyhuis op, een huis voor (aanstaande) moeders die tijdelijk niet in staat zijn om alleen voor hun kind te zorgen. Daarnaast begeleidden veel medewerkers activiteiten voor ouderen, zoals bingo, cupcakes bakken en wandelen.

Jong Facilicom

Binnen het interne netwerk Jong Facilicom doen medewerkers tot en met 35 jaar nieuwe contacten, ideeën, kennis en vaardigheden op. Het bestuur fungeert bovendien als een adviesorgaan voor het (top)management en een belangenbehartiger van een nieuwe generatie professionals en managers. Daarmee levert Jong Facilicom een belangrijke bijdrage aan het toekomstbestendig maken van de organisatie. Tegelijkertijd is de community voor de organisatie een belangrijk instrument om jonge en ambitieuze professionals binnen Facilicom Group en de divisies te boeien en binden. In alle activiteiten van de community staan inspiratie, verbinding en persoonlijke ontwikkeling centraal. Dat zijn ook belangrijke pijlers van werkgeluk. Jong Facilicom geeft dan ook op verschillende manieren - met uiteenlopende werkbezoeken, congressen en andere events - een impuls aan een inspirerende en plezierige werkomgeving voor iedereen. Ook de Sustainable Development Goals staan prominent op de agenda. In 2019 organiseerde Jong Facilicom een werkbezoek aan Kipster, een circulaire boerderij die laat zien hoe een onderneming met succes een balans vindt tussen People, Planet & Profit. Tijdens de bijeenkomst gingen de leden ook met elkaar in gesprek over de bijdrage van Facilicom aan de Sustainable Development Goals. Welke positieve ontwikkelingen zijn al zichtbaar en wat kan er nog beter? De uitkomsten van de dag heeft het bestuur besproken met de directie van Facilicom Group. Bovendien is vorig jaar een projectgroep opgestart, waarmee Jong Facilicom samen met trainees en vertegenwoordigers van business development structurele aandacht vraagt voor de Sustainable Development Goals. Hiervoor gaat Jong Facilicom in gesprek met het management van Facilicom om de plannen en strategieën rond de SDG's te challengen en aanscherpen. Voor 2020 staat een conferentie op het programma waar current & future leaders van Facilicom Group samen ideeën verzamelen voor verdere verbeteringen en nieuwe initiatieven. Daarmee laat Jong Facilicom zich nadrukkelijk horen in de discussies over de duurzame ambities van de organisatie, en geeft het netwerk een extra impuls aan pilots, projecten en initiatieven.

Jong talent informeren en inspireren

Binnen verschillende sectoren, zoals de schoonmaak en beveiliging, werkt Facilicom samen met onderwijsinstellingen om jongeren te enthousiasmeren voor een baan in de facilitaire dienstverlening. Facilicom Group is sinds vorig jaar trotse partner in het project Onderwijs Bouwen, waarmee Albeda mbo-scholieren een praktijkroute aanbiedt. De leerlingen volgen praktijkonderwijs bij uiteenlopende bedrijven, waaronder Gom, en kiezen daarna een afstudeerrichting. Hiermee vergroten onderwijs en bedrijfsleven de kansen dat mbo'ers een startkwalificatie halen in een beroep waarin ze toekomst zien. Ondernemingen komen bovendien als werkgever in beeld bij de talenten van vandaag en morgen. Daarnaast stelt Gom stages en leer- en werkplekken beschikbaar voor mbo-studenten om hen kennis te laten maken met de veelzijdigheid van de schoonmaakbranche. Daarvoor werken we samen met onder meer het Zadkine Startcollege, dat een entree-opleiding aanbiedt voor Facilitaire Dienstverlening & Zorg. Sinds 2018 werken we ook samen met hogescholen, die studenten Facility Management via stages en innovatiewerkplaatsen in contact brengen met de beroepspraktijk. Studenten hebben in dat kader al diverse onderzoeken uitgevoerd, die een hoge relevantie hebben voor ons werk. Ook de beveiligingsbranche zoekt de actieve samenwerking met scholen. Zo ziet Trigion steeds meer mogelijkheden om aspiranten - mbo'ers in het laatste jaar van de opleiding en werkzoekenden die geïnteresseerd zijn in een baan in de beveiliging - via stages en praktijkonderwijs bij opdrachtgevers ervaring te laten opdoen. In België startte Trigion in 2019 een pilot om laatstejaars een (voorbereidende) stage te laten volgen bij een van onze opdrachtgevers. De stage maakt de leerlingen wegwijs in de werkpraktijk en vergroot de zichtbaarheid van Trigion als aantrekkelijke werkgever.

Jubilarissen

In lijn met onze visie op duurzame inzetbaarheid en onze inzet op het werkgeluk van medewerkers maakt Facilicom Group ieder jaar een feestje van werkjubilea. Op 25 november 2019 ontvingen we 650 gasten in het Beatrix Theater in Utrecht, waar 589 jubilarissen in het zonnetje zijn gezet.

Incluzio gaat voor inclusief

Incluzio staat voor een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Daar past ook bij dat de organisatie ruimte geeft aan mensen van allerlei achtergronden.

Het HR-dashboard geeft Incluzio op organisatieniveau inzicht in de man/vrouw-verhouding en leeftijdsopbouw binnen projecten. Het bewustzijn van deze verschillen is een basis om actie te ondernemen richting een inclusievere organisatie.

De thematiek van een inclusieve werkvloer speelt naast de uitvoering ook op managementniveau. De ondernemingsraad van Incluzio denkt daarom actief mee over de stappen die de organisatie de komende jaren kan zetten om op alle niveaus een betere afspiegeling te zijn van de samenleving waarin we opereren.

Binnen de Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht is inmiddels een speciale werkgroep voor diversiteit actief. De e-learning cultureel vakmanschap van Movisie is een vast onderdeel van het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers. Daarnaast vinden er regelmatig leerbijeenkomsten plaats over omgaan met verschillen. Bovendien zoekt de werkgroep naar actieve samenwerking met organisaties die ervaring hebben met diversiteit en cultuursensitiviteit.