'Het hoofddoel waar we naar streven is een inspirerende leefomgeving voor kwetsbare groepen.'

Officieel is Patty Janszen managing consultant bij Facilicom Solutions. Bezig met grote trajecten voor het facilitair bedrijf van onze opdrachtgevers. Eén dag in de week gaat het helemaal niet om moeilijke vragen over circulariteit of implementatietrajecten. Dan is ze manager van de Facilicom Foundation. Al is de impact van haar werk er niet minder om.

In een (corona)tijd als deze is het een drukke functie voor één dag, zegt ze ook zelf. ‘Als Foundation zijn we altijd wel op zoek naar samenwerkingspartners. Door de nieuwsberichten over corona in de gaten te houden hebben we meerdere partners benaderd: kunnen we een steentje bijdragen met vrijwilligers of een financiële bijdrage? Zo kwamen we zelf bij het Leger des Heils terecht.’

‘Het aantal aanvragen voor de Foundation mag nog wel wat meer zijn’

Wat is jouw goede doel?

Opzet van de Foundation is dat initiatieven die op steun kunnen rekenen vooral van de medewerkers vandaan komen. Patty: ‘Daar hebben we nog wel een weg te gaan. Het aantal aanvragen van medewerkers mag nog wel wat meer zijn. Maar we bestaan ook pas drie jaar. Ik denk dat het een kwestie is van bekendheid. En van laagdrempeligheid. Daarom hebben we een kant-en-klaar antwoordformulier op de site gezet voor de actie ‘Kleine bijdrage, groot gebaar’. En je ziet dat dat werkt. We kregen vooral heel veel aanvragen vanaf de werkvloer.’

Voor 25 euro hondenbrokken

Vooral die actie uit de koker van de Foundation werd een succes. Succes tussen aanhalingstekens dan zegt Patty, ‘want er kwamen nog weleens tranentrekkende verhalen voorbij. We vroegen iedereen om hun gift van 25 euro te verantwoorden met een foto of een korte uitleg. Eén keer waren er zakken hondenbrokken van gekocht. De vrouw voor wie het was, was haar inkomen kwijt door de coronacrisis. Zij vond het belangrijker dat haar hond goed te eten had dan zij zelf.’ Haar betrokkenheid bij het goede doel brengt Patty ook zelf in de praktijk. Zo is ze vrijwilliger bij de VoorleesExpress: 20 weken achtereen een kind voorlezen dat een taalachterstand heeft.

Balans vinden in projecten

Wat zijn typische Foundation-projecten, Patty? ‘Het hoofddoel waar we naar streven is een inspirerende leefomgeving voor kwetsbare groepen realiseren. Daarbinnen proberen we zo goed mogelijk een balans te vinden tussen de verschillende doelgroepen. Denk aan baby's, maar ook ouderen, aan mindervalide mensen of statushouders. Het gaat erom dat we groepen mensen helpen om de volgende stap te laten zetten. Net dat duwtje in de rug te geven om het leven een beetje mooier te maken. Daarnaast streven we naar een blijvend effect zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen helpen en impact maken.’

De Uitdaging

De Uitdaging, verreweg de bekendste actie van de Foundation, laat zien dat de Facilicommers een groot hart hebben. ‘Vorig jaar hadden we 580 deelnemers. Dat gaan we dit jaar niet halen door de coronacrisis, helaas. Ook als vrijwilligers heb je te maken met die anderhalve meter afstand. Wandelen met ouderen wordt dan lastig. En ook kunnen de groepen niet zo groot zijn. Wat we vorig jaar nog met een groep van twaalf of vijftien beetpakten, zal nu met minder zijn. Maar een succes wordt het zeker!’. Aan Patty zal het niet liggen. Maar aan jou toch ook niet?