Het waarom van werkgeluk

Wat maakt Facilicom Group uniek? Het feit dat we een van de toonaangevende facilitaire dienstverleners van Nederland zijn, een familiebedrijf met ruim 31.000 medewerkers dat al meer dan vijftig jaar actief is? Zeker. Maar ook onze inzet op werkgeluk hoort erbij.

De toegevoegde waarde die we leveren als Facilicom Group laat zich goed samenvatten in de missie die we in 2017 formuleerden: samenwerken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen. Deze 'why' geeft richting aan onze ambitie om als facilitair dienstverlener het verschil te maken voor onze opdrachtgevers. Vorig jaar hebben we de missie vertaald naar een thema dat direct duidelijk maakt waar we als mensenbedrijf voor staan: werkgeluk.


De pay-off Happy People Make Happy People onderstreept de samenwerking die centraal staat in onze inzet op een inspirerende leefomgeving voor iedereen. Het gaat om de samenwerking tussen de divisies van Facilicom Group. En - vooral - om de samenwerking tussen onze medewerkers en opdrachtgevers. Als onze medewerkers uitstralen dat ze met plezier aan de slag zijn, heeft dat een positieve impact op het plezier en de prestaties van de medewerkers van onze klanten. Daarmee creëert onze dienstverlening meerwaarde voor de core business van onze opdrachtgevers.


In dit jaarverslag leest u meer over hoe wij werken aan werkgeluk. Daarbij laten we ook zien dat facilitaire dienstverlening veel meer is dan een commodity en kostenpost. Werkgeluk leidt tot betere prestaties, zo blijkt uit onderzoek. Medewerkers die goed in hun vel zitten, voelen zich meer betrokken bij de organisatie en leveren betere prestaties. Werkgeluk is dus goed voor de medewerkers van Facilicom Group - en vervolgens ook voor de medewerkers van onze opdrachtgevers.


Het thema werkgeluk is niet nieuw voor Facilicom Group, maar heeft vorig jaar een grote vlucht genomen. We werken via allerlei initiatieven aan een cultuur waarin er structureel aandacht aan wordt besteed. Leidinggevenden agenderen werkgeluk als thema in beoordelingsgesprekken. Vijftig medewerkers zijn getraind om als ambassadeurs van werkgeluk verder invulling te geven aan onze missie. Er draaien diverse pilots om medewerkers meer zelfstandig invulling te laten geven aan de uitvoering van hun werk, bijvoorbeeld door hen de mogelijkheid te bieden om zelf werkroosters te maken.


We merken dat het thema werkgeluk daadwerkelijk leeft. Het is een onderwerp dat ons allemaal raakt. Bij alle activiteiten die we verrichten - of het nu gaat om excellente schoonmaak, betrouwbare beveiliging of goede zorg - wensen we onze medewerkers toe dat zij intrinsiek gemotiveerd zijn en voldoende autonomie ervaren.


Natuurlijk duurt het in een grote organisatie als de onze even voordat elke medewerker een cultuurverandering persoonlijk ervaart. Het is ook niet zo dat werkgeluk er van de ene op de andere dag is. Het is een stip op de horizon waar we de komende jaren hard naar toe werken.


We zijn er namelijk van overtuigd dat we met deze koers onderscheidend zijn in de markt. Het afgelopen jaar hebben we niet de financiële resultaten bereikt die we ons tot doel hadden gesteld. De meeste divisies hebben de omzetdoelstellingen behaald, maar de totale winstgevendheid van Facilicom Group is fors achtergebleven op de doelstelling. Dit heeft vooral te maken met enkele maatschappelijke uitdagingen die ons als mensenbedrijf sterk raken, zoals de groeiende krapte op de arbeidsmarkt, de stijgende loonkosten en het toenemende ziekteverzuim. Tegelijkertijd kijken we ook kritisch naar onszelf: naast de focus op onze klanten en medewerkers zullen we ons sterker moeten richten op operational excellence.


We hebben natuurlijk al maatregelen genomen om dit jaar een turnaround te laten zien. De focus op werkgeluk is daarin essentieel. Hiermee laten we duidelijk zien dat facilitaire dienstverlening geen kostenpost is, maar toegevoegde waarde levert aan de medewerkers en werkprocessen die voor onze opdrachtgevers zo belangrijk zijn. We hebben daarom alle vertrouwen dat onze investeringen in het werkgeluk van onze collega's én klanten zich uiteindelijk terugvertalen in een gezonde winstgevendheid van onze onderneming.

Geert van de Laar | CEO

De missie van Facilicom

Samen werken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen. Dat is de missie van Facilicom Group. Wat betekent dat in de dagelijkse praktijk? Bijvoorbeeld dat we de plekken waar we schoonmaken, beveiligen, facilitaire service verzorgen en zorg verlenen doen strálen. Letterlijk en figuurlijk. Minstens zo belangrijk is dat we werken aan het werkgeluk van onze medewerkers. Zij kunnen door een positieve uitstraling namelijk ook anderen - onze opdrachtgevers en hun medewerkers - inspireren. Want daar doen we het uiteindelijk allemaal voor: onze opdrachtgevers verder helpen bij hun activiteiten en doelstellingen.

Topprestaties leveren

In 2018 scoorde Facilicom Group het hoogste cijfer in het Provider Performance Onderzoek van Hospitality Group. De ondervraagde opdrachtgevers waarderen ons gemiddeld met een 7,5. Het gemiddelde in de sector ligt op 7,1.


Het onderzoek concludeert onder andere dat integratie van dienstverlening een belangrijke voorspeller van succes is. Daarnaast blijkt de werkomgeving een belangrijke driver achter aantrekkelijk werkgeverschap. Hiermee ondersteunt het onderzoek onze inzet om de toegevoegde waarde van integraal facility management voor onze opdrachtgevers te versterken.