Milieu kerncijfers

12.745

ton co²-uitstoot

2017: 12.557

De stijging in co²-uitstoot wordt veroorzaakt doordat Safety Group dit jaar is toegevoegd. De telling omvat hierdoor aavullend 3.108 m² kantoor en 906 m² bedrijfsruimte. Door de toevoeging van Safety Group is ook het totale wagenpark van Facilicom Group gegroeid tot 1.806 voertuigen. Door deze toevoeging is de absolute uitstoot toegenomen.

97%

milieulabels A-C personenauto's

2017: 99%

Het wagenpark van Facilicom Group is gegroeid naar 1.806 voertuigen met de toevoeging van auto’s van Safety Group. De stijging in D-labels wordt grotendeels door deze toevoeging veroorzaakt. Daarnaast hebben een aantal voertuigen een ander label gekregen bij ingebruikname. De totale uitstoot is als gevolg hiervan toegenomen. De uitstoot per auto is wel afgenomen van 5,84 naar 5,59 ton co².