Facilicom Group werkt aan de Sustainable Development Goals


Met de Sustainable Development Goals heeft de Verenigde Naties een wereldwijde agenda voor duurzame ontwikkeling opgesteld. Ook bij Facilicom Group staan duurzame doelstellingen prominent op de agenda. Op verschillende terreinen maakten we daarmee in 2018 positieve impact.

De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zijn een blauwdruk voor een betere, duurzame wereld voor iedereen. De zeventien doelen gaan over de grote opgaven waar we wereldwijd voor staan: welvaart, gelijkheid, klimaatverandering, vrede en rechtvaardigheid. De Verenigde Naties wil de doelstellingen uiterlijk in 2030 realiseren.


Facilicom Group ziet volop kansen om vanuit onze medewerkers en organisatie - en samen met onze klanten en partners - een waardevolle bijdrage te leveren aan deze ambitie. Als familiebedrijf hebben we van oudsher een langetermijnvisie op de impact die ons ondernemerschap kan maken voor mens en milieu. Het perspectief van de Sustainable Development Goals onderschrijft onze inzet op duurzaamheid en geeft richting aan diverse initiatieven en activiteiten op het vlak van werkgeluk.

Daarom Sustainable Development Goals

De missie van Facilicom Group is om samen te werken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen. Daarom is het eigenlijk niet meer dan logisch om de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties hierbij als leidraad te nemen. Er zijn ook andere redenen om als Nederlandse organisatie de doelen te omarmen. In een recent onderzoek naar de toepassing van Sustainable Development Goals in Nederlandse organisaties noemt PwC maar liefst elf redenen. Zo creëren de doelen van de Verenigde Naties een gemeenschappelijke taal om over de maatschappelijke rol van ondernemingen te rapporteren. Daarnaast creëert de zoektocht naar oplossingen voor de problemen achter de doelstellingen mogelijkheden om nieuwe producten en diensten op de markt te brengen. Ook stimuleert de inzet op de Sustainable Development Goals sectoroverstijgende samenwerkingsverbanden en publiek-private partnerships. Bovendien ligt er een uitgelezen kans om als onderneming verantwoordelijkheid te nemen. Dit zijn voor Facilicom Group allemaal extra redenen om met de werelddoelen aan de slag te gaan - een motivatie die hopelijk vele andere bedrijven zullen volgen.

Vooral de inzet op gezondheid, welvaart, inclusiviteit, duurzaamheid en veiligheid, die centraal staat in Sustainable Development Goals 3, 8 en 11, sluit nauw aan bij onze kernactiviteiten - en onze missie om samen te werken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen. Lees hier hoe we daarmee in 2018 aan de slag waren.

Onze Sustainable Development Goals

Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam