Communicatie-platforms

Communicatieplatforms ondersteunen in digitale communicatie tussen zorgverleners, klanten en hun netwerk. Deze platforms vergroten de flexibiliteit in communicatie tussen verschillende hulpverleners. Het maakt integraal werken vanuit verschillende disciplines eenvoudiger en effectiever.


Opties van diensten/producten/devices

Er zijn meerdere toepassingen (en leveranciers) voor communicatieplatformen. 3 voorbeelden hiervan zijn:

image
image
image

DOELGROEP

 • Klanten die zorg krijgen van verschillende aanbieders en/of mantelzorgers
 • Mantelzorgers/familie die graag (op afstand) willen volgen hoe het met (bijvoorbeeld) hun vader of moeder
 • Zorg –en ondersteuningsmedewerkers die integraal willen werken rondom de klant
 • Gemeenten: overzicht te krijgen én te houden over de verschillende domeinen

TOEGEVOEGDE WAARDE CLIËNT

 • Gerust gevoel door gelijkheid aan informatie bij verschillende hulpverleners
 • Bieden van dagstructurering door de agendafunctie in de communicatieplatformen
 • Eenvoudig in contact kunnen blijven met familie, mantelzorgers en hun wereld

TOEGEVOEGDE WAARDE MANTELZORGERS

 • Familie en mantelzorg kan beter inschatten wanneer (extra) aandacht nodig is of dit beter verdelen
 • Voor de familie kunnen ook leuke foto’s, berichten en filmpjes worden achtergelaten
 • Kunnen delen van zorg

TOEGEVOEGDE WAARDE ORGANISATIES

 • Snel op de hoogte zijn van informatie van andere zorg- en ondersteuningsaanbieders.
 • Beter inzicht in de agenda (wanneer komt wie over de vloer?) ook voor eventuele overlegmomenten met familie en mantelzorgers

VIDEO FAMILIENET

VIDEO CARENZORGT

VIDEO OZO VERBINDZORG

REFERENTIES INCLUZIO

Voor deze dienstverlening zijn er nog geen referenties bekend binnen de Incluzio-organisatie

eHealth bibliotheek

voor medewerkers