Sociale monitoring

Sociale monitoring is een dienstverlening waarbij we het sociale welzijn van mensen op afstand kunnen meten, middels het periodiek invullen van een interactieve digitale vragenlijst(en). Aan de gegeven antwoorden worden bepaalde waarden toegekend, waarmee een score kan worden berekend op bepaalde thema’s. Daarnaast kunnen aan bepaalde antwoorden signaleringen worden toegekend. Samen zorgt dit voor meer inzicht in de mogelijke risicofactoren en een tijdige uitvoer van interventies.

DOELGROEP

  • Cliënten die zelfstandig zijn, maar ondersteuning kunnen gebruiken bij zelfregie
  • Cliënten die zelfstandig zijn, maar wel op afstand gemonitord willen worden
  • Cliënten die op de wachtlijst staan en op deze wijze laagdrempelig gemonitord kunnen worden op hun initiële hulpvraag

TOEGEVOEGDE WAARDE CLIËNT

  • Bevorderen zelfstandigheid en eigen regie
  • Langer veilig en zelfstandig thuis wonen
  • Gerust gevoel dat je (of iemand die je vertrouwt) een signaal krijgt als er iets niet goed gaat

TOEGEVOEGDE WAARDE MANTELZORGER

  • erust gevoel, omdat degene over wie je de zorg hebt wordt gemonitord

TOEGEVOEGDE WAARDE ORGANISATIE

  • Vroegsignalering & risicosignalering op basis van data/alarmering.
  • Kunnen bieden van zorg op maat.
  • Objectieve informatie als indicatie voor behandelplan of aanpassing behandelplan

ARTIKEL ATA DICHTBIJ

image

REFERENTIES INCLUZIO

Deze dienstverlening wordt ingezet bij Stichting ATA, Cordaan Thuisdiensten, Axxicom en Incluzio Holland Kroon

eHealth bibliotheek

voor medewerkers