Welkom bij de

eHealth bibliotheek

van Incluzio

EHealth toepassingen in zorg en welzijn zijn niet meer weg te denken. Vooral door de corona pandemie heeft het een vogelvlucht genomen. Het gebruik van technologische toepassingen binnen Incluzio is nog beperkt, enerzijds door het ontbrekende aanbod, anderzijds door onbekendheid met bestaande mogelijkheden. Door de toenemende vergrijzing stijgt de zorg- en welzijnsvraag en is er tegelijk krapte in de arbeidsmarkt. Incluzio ziet eHealth als een manier om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, zonder dat dit ten kosten gaat van de kwaliteit van onze dienstverlening. EHealth past bij onze integrale visie, om zorg, welzijn en dienstverlening aan elkaar te verknopen. Daarnaast geeft eHealth tools aan onze klanten om eigen regie te (be)houden en zelfstandig te blijven. Het belangrijkste is toch wel dat eHealth ook kan zorgen, dat ons werk als professionals (nog) leuker wordt, het ondersteunt ons werk zodat we kunnen excelleren in onze professie. EHealth draait niet om technologie, maar om organisatie- en gedragsverandering. Het vraagt om een andere manier van werken, van alle belanghebbenden. Om nieuwe manieren van samenwerken. Voordat je daaraan begint, heb je een visie nodig. Daarom is de eHealth-groep van Incluzio eerst begonnen met het uitwerken van deze visie. De visie van Incluzio is uitgewerkt in onderstaand visiedocument. De bibliotheek is opgebouwd uit een aantal thema’s, welke zijn gerelateerd aan de behoefte van onze klanten. Per thema laten we zien welke producten en diensten er ingezet kunnen worden. Onze bibliotheek is nog lang niet vol, we zijn nog maar net begonnen. Nieuwe aanvullingen zijn welkom. Deze bibliotheek is van ons allemaal, zodat we samen ervoor kunnen zorgen dat we innovatieve eHealth oplossingen ‘gewoon’ kunnen maken.