VraagApp

De VraagApp biedt mensen de mogelijkheid om snel antwoord te krijgen op alledaagse vragen. Als vragensteller typ of spreek je jouw vraag in en je vraag wordt verzonden naar een aantal vrijwilligers. De eerste vrijwilliger die de vraag accepteert, komt met de vragensteller in een chatgesprek. De vrijwilliger kan op deze wijze de vraagsteller helpen met het beantwoorden van zijn (hulp)vraag. De één heeft een vraag, de ander heeft de kennis en tijd.

DOELGROEP

 • Gemeenten
 • Organisaties die cliënten begeleiden
 • Cliënten die hulp nodig hebben bij hun dagelijkse bezigheden

TOEGEVOEGDE WAARDE CLIËNT

 • Kleine vragen worden snel beantwoord waardoor ze niet leiden tot stress of grote problemen.
 • Kunnen bieden van zorg op maat.
 • Bevorderen zelfstandigheid en eigen regie
 • Bieden van ondersteuning en begeleiding bij activiteiten en gewoonten

TOEGEVOEGDE WAARDE MANTELZORGER

 • Cliënten/Burgers zijn minder afhankelijk van mantelzorgers
 • Ontlasting van mantelzorgers (gerust gevoel)

TOEGEVOEGDE WAARDE ORGANISATIE

 • Kosten voor maatschappelijke ondersteuning worden voorkomen.
 • Cliënten/Burgers zijn minder afhankelijk van professionals
 • Begeleiders ervaren minder werkdruk omdat ze bij praktische vragen naar VraagApp kunnen verwijzen.

VIDEO ERVARINGSVERHAAL BEGELEIDER

ERVARINGSVERHAAL GEBRUIKER

PILOT GEMEENTE ROTTERDAM

REFERENTIES INCLUZIO

Voor deze dienstverlening zijn er nog geen referenties binnen Incluzio

eHealth bibliotheek

voor medewerkers