Welzijnscheck

Een welzijnsmelding is een geprogrammeerde controlemelding, waarbij een cliënt actief, door middel van het activeren van een alarm, of passief, door middel van registratie van sensoren, aangeeft dat alles in orde is. Ook kunnen cliënten actief worden gebeld om ze een goedemorgen te wensen en de dag met ze door te nemen (activatie en dagstructurering).


Services

image
image
image
image

DOELGROEP

  • Alleenwonende mensen die behoefte hebben aan een een extra (digitaal) ooje

TOEGEVOEGDE WAARDE CLIËNT

  • Vergroot gevoel van veiligheid
  • Langer zelfstandig thuis wonen
  • Aandacht en betrokkenheid

eHealth bibliotheek

voor medewerkers