Goedendagservice

De Goedendag Service is een telefonische dienstverlening. Met deze welzijnsmelding heeft u elke dag van de week contact met een medewerker van de zorgcentrale. Is er op een dag geen contact, dan wordt er door ons direct actie ondernomen.

DOELGROEP

Alleenwonende mensen die behoefte hebben aan een dagelijks contactmomentje

TOEGEVOEGDE WAARDE CLIËNT

  • Vergroot gevoel van veiligheid
  • Langer zelfstandig thuis wonen
  • Aandacht en betrokkenheid

TOEGEVOEGDE WAARDE MANTELZORGER

  • Ontlasting voor de mantelzorgers

TOEGEVOEGDE WAARDE ORGANISATIE

  • Eerder worden ingeschakeld bij mogelijke escalatie

VIDEO SILVERLIJN VOOR OUDEREN

VIDEO BELSERVICE VOOR OUDEREN

REFERENTIES INCLUZIO

Voor deze dienstverlening zijn er nog geen referenties binnen Incluzio

eHealth bibliotheek

voor medewerkers