Digitaal huishoudboekje

Digitale huishoudboekjes helpen bij het inzichtelijk maken van iemands persoonlijke financiële situatie en hier (weer) zelf grip op te krijgen. Deze applicaties doen dit o.a. door het bieden van overzicht, het geven van advies en het kunnen delen van gegevens met hulpverleners.


Opties van diensten/producten/devices

image
image

DOELGROEP

 • Mensen die moeite hebben met het (zelfstandig) beheren van administratie en financiën;
 • Mensen die behoefte hebben aan overzicht en grip op hun financiële situatie;
 • Afhankelijk van de applicatie (en evt. bijbehorende ondersteuning) kan het zijn dat mensen met schulden niet tot de doelgroep behoren.

TOEGEVOEGDE WAARDE CLIËNT

 • Ondersteuning bij het beheren van financiën
 • Advies en hulp om grip te krijgen op budget
 • Gevoel van rust en overzicht
 • Persoonlijke financiële situatie makkelijk kunnen delen met hulpverleners

TOEGEVOEGDE WAARDE ORGANISATIES

 • Een praktische tool om met één applicatie iemand te kunnen ondersteunen
 • Belangrijkste tips en adviezen al opgenomen binnen de app

FINANCIERING EN IMPLEMENTATIE

 • Plinkr: hulpverleners betalen een maandelijkse vergoeding voor het gebruik van het Plinkr platform. De hoogte hiervan is afhankelijk van de organisatie en het gebruik. Voor cliënten is het gebruik van het platform altijd gratis.

VIDEO PLINKR INCLUZIO LEIDERDORP

INTERVIEW MET EEN VAN ONZE HULPVERLENERS

REFERENTIE INCLUZIO

 • Plinkr wordt momenteel gebruikt bij Incluzio Leiderdorp. Contactpersoon is Wouter Heuer, budgetcoach.
 • Het huishoudboekje van de Gemeente Utrecht wordt ondersteund door BTO

eHealth bibliotheek

voor medewerkers