Andere basisvoorzieningen

van Incluzio Hollands Kroon

Inleiding

Op de volgende pagina's vind je organisaties die diensten aanbieden aan inwoners van Hollands Kroon, die ook ‘voorliggend’ zijn. Dus voor iedereen toegankelijk en zonder verwijzing. Deze organisaties zijn belangrijke samenwerkingspartners voor ons. Omdat hun medewerkers inwoners/klanten van ons tegenkomen in hun werk in de wijk / op hun locaties. De relatie- en projectmanagers onderhouden contact met deze organisaties en maken op proces afspraken met ze. Dus heb je vragen, richt je dan tot Denise en Suzanne.