LSBO

de inzet van Vrijwillig Onafhankelijk Adviseurs (VOA’s)

Ouderenbond de LSBO is de initiatiefnemer van de VOAs, de Vrijwillig Onafhankelijke Adviseurs! Dit zijn onafhankelijk (cliënt)ondersteuners en vraagbaak en werken als tussenpersoon bij het verkrijgen van (informatie over) regelingen en voorzieningen om zelfredzamer te blijven. VOA's kunnen op verzoek van een inwoner ondersteuning bieden. Maar ook op doorverwijzing van het wijkteam of een andere partner.

De VOA’s hebben kennis op gebied van wonen, welzijn, zorg, inkomen en recht. In de hele regio zijn er ook maandelijkse VOA spreekuren. Tijdens deze spreekuren kunnen inwoners binnen lopen om hun vraag te stellen. De VOA’s zijn er voor alle kwetsbare inwoners (18+) die zelfstandig wonen en hulp en informatie bij regeltaken nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om ouderen, chronisch zieken, gehandicapten, jongvolwassenen zonder netwerk en inwoners met een GGZ problematiek, maar ook mantelzorgers.

Contact

Aanmelden van inwoners voor ondersteuning van de VOA’s kan via

Marika de Jager Wonen Plus Welzijn m.dejager@wonenpluswelzijn.nl 0224 - 27 31 40 06 - 46 06 63 17 Vragen? Stel ze aan je Sociaal Makelaar!