Wijkteam Uitstroom en participatie

Het wijkteam Uitstroom en Participatie activeert inwoners met een uitkering op grond van de participatiewet, die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Hierbij wordt gebruik gemaakt van netwerken in de omgeving en van (in)formele organisaties. Het wijkteam bepaalt of inwoners een tegenprestatie kunnen doen. Dat wil zeggen dat mensen iets terugdoen voor de maatschappij voor het ontvangen van de uitkering. Dit varieert van particuliere hulp tot hulp via een vrijwilligersorganisatie. Ook inwoners zónder uitkering kunnen informatie en advies vragen bij het wijkteam als zij sociaal actief willen zijn. Participatie is niet mogelijk bij commerciële organisaties. De consulenten van Uitstroom en Participatie werken wijkgericht. Voor afstemming en informatie kun je hen direct bereiken.

Er zijn diverse participatietrajecten, ingekocht door de gemeente, voor inwoners van Hollands Kroon. Bijvoorbeeld voor jongeren die overal uitvallen, uit school en werk.

  • Overleg met team Uitstroom en Participatie, als je klanten hebt die in aanmerking willen komen voor dit soort trajecten. Voorbeelden zijn ‘First things first’, ‘SV Change’ en ‘Maatschappelijke Diensttijd’.
  • Ook Sociaal Makelaar Diana Spruit kent veel van deze trajecten. Dus ook met haar kun je eerst even sparren.

Contact Zuid/West

op basis van Caseload

Badra Marzak

Caseload: Ziek 088 - 321 53 84 badra.marzak@wijkteam-hollandskroon.nl

Julia van Hien

Caseload: Jongeren – 27 jaar en indicatie banenafspraak -27 jaar 088 - 321 53 66 julia.vanhien@wijkteam-hollandskroon.nl

Christel Pronk

Caseload: Blijver, rusttraject Beleid 088 3215458 christel.pronk@wijkteam-hollandskroon.nl

Mathijs Arents

Caseload: Uitstroom, Groeiers sociale activering 088-3215845 mathijs.arents@wijkteam-hollandskroon.nl

Rahma Ait Haddou

Caseload: Statushouders, letter A t/m R 088-3215913 rahmaaithaddou@hollandskroon.nl

Max Woldhuis

Caseload: Stathushouders, letter S t/m Z Handhaving 088 – 321 5459 max.woldhuis@wijkteam-hollandskroon.nl

Mirte Kruijswijk

Caseload: Vervanging Badra; Groeiers met zorgtraject, Indicatie banenafspraak 27+ en beschut werk

088 321 5784 Mirte.Kruijswijk@wijkteam-hollandskroon.nl

Contact Noord/Oost

op basis van Caseload

Hilda Smits

Caseload: Uitstroom, Groeiers sociale activering 088 - 321 58 15 hilda.smits@wijkteam-hollandskroon.nl

Julia van Hien

Caseload: Jongeren –27 jaar en indicatie banenafspraak -27 jaar 088 - 321 53 66 julia.vanhien@wijkteam-hollandskroon.nl

Justyna Szarvasi

Caseload: Statushouders 088 3215466 justynaszarvasi@hollandskroon.nl

Mirte Kruijswijk

Caseload: Groeiers met zorgtraject, Indicatie banenafspraak 27+ en beschut werk 088 - 321 57 84 mirte.kruijswijk@wijkteam-hollandskroon.nl

Christel Pronk

Caseload: Blijver, rusttraject Beleid 088 3215458 christel.pronk@wijkteam-hollandskroon.nl