Wijkteam Uitstroom en participatie

Het team uitstroom en participatie wil graag dat inwoners zoveel als mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij. Dit doen zij door inwoners te coachen en te begeleiden, hen te motiveren en te ondersteunen waar het nodig is. Als ondersteuning hierbij zijn er ook diverse trajecten ingekocht om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk inwoners uitvallen op werk of op school. Het team is altijd bereikbaar voor vragen en advies en wil er alles aan doen om alle inwoners de kans te geven op passend onderwijs of werk. Het is wel een voorwaarde dat inwoners er ook zelf alles aan doen om dit mogelijk te maken. Als inwoners niet meewerken moeten er helaas soms ook maatregelen genomen worden om ze laten meewerken aan hun eigen passende plek op de arbeidsmarkt of op school. Het team wil elke inwoner in zijn eigen kracht zetten op het hoogst haalbare, mocht er toch een uitkering nodig zijn dan ondersteunt het team hen om vrijwilligerswerk te doen om toch een eigen plekje in de maatschappij te hebben.

Er zijn diverse participatietrajecten, ingekocht door de gemeente, voor inwoners van Hollands Kroon. Bijvoorbeeld voor jongeren die overal uitvallen, uit school en werk.

  • Overleg met team Uitstroom en Participatie, als je klanten hebt die in aanmerking willen komen voor dit soort trajecten. Voorbeelden zijn ‘First things first’, ‘SV Change’ en ‘Maatschappelijke Diensttijd’.
  • Ook Sociaal Makelaar Diana Spruit kent veel van deze trajecten. Dus ook met haar kun je eerst even sparren.

Contact Zuid/West

op basis van Caseload

Badra Marzak

Caseload: Ziek 088 - 321 53 84 badra.marzak@wijkteam-hollandskroon.nl

Julia van Hien

Caseload: Jongeren – 27 jaar en indicatie banenafspraak -27 jaar 088 - 321 53 66 julia.vanhien@wijkteam-hollandskroon.nl

Christel Pronk

Caseload: Blijver, rusttraject Beleid 088 3215458 christel.pronk@wijkteam-hollandskroon.nl

Mathijs Arents

Caseload: Uitstroom, Groeiers sociale activering 088-3215845 mathijs.arents@wijkteam-hollandskroon.nl

Rahma Ait Haddou

Caseload: Statushouders, letter A t/m R 088-3215913 rahmaaithaddou@hollandskroon.nl

Max Woldhuis

Caseload: Stathushouders, letter S t/m Z Handhaving 088 – 321 5459 max.woldhuis@wijkteam-hollandskroon.nl

Mirte Kruijswijk

Caseload: Vervanging Badra; Groeiers met zorgtraject, Indicatie banenafspraak 27+ en beschut werk

088 321 5784 Mirte.Kruijswijk@wijkteam-hollandskroon.nl

Contact Noord/Oost

op basis van Caseload

Hilda Smits

Caseload: Uitstroom, Groeiers sociale activering 088 - 321 58 15 hilda.smits@wijkteam-hollandskroon.nl

Julia van Hien

Caseload: Jongeren –27 jaar en indicatie banenafspraak -27 jaar 088 - 321 53 66 julia.vanhien@wijkteam-hollandskroon.nl

Justyna Szarvasi

Caseload: Statushouders 088 3215466 justynaszarvasi@hollandskroon.nl

Mirte Kruijswijk

Caseload: Groeiers met zorgtraject, Indicatie banenafspraak 27+ en beschut werk 088 - 321 57 84 mirte.kruijswijk@wijkteam-hollandskroon.nl

Christel Pronk

Caseload: Blijver, rusttraject Beleid 088 3215458 christel.pronk@wijkteam-hollandskroon.nl