LINK

Coaching, begeleiding, maatjes en projecten met en voor jongeren 12 – 25 jaar

LINK is hét jongerenwerk in onze gemeente! LINK is er voor alle jongeren van 12 t/m 25 jaar (in de breedste zin van behoefte), hun opvoeders en leefomgeving, (keten-)partners en partijen die iets voor jongeren betekenen. Bijzondere aandacht is er voor kwetsbare jongeren, jonge mantelzorgers en jongeren die iets voor andere jongeren of ouderen willen betekenen.

LINK heeft diverse activiteiten en rollen:

Begeleiding en coaching één op één

Samen met jongeren pakt LINK enkelvoudige problemen en/of wensen aan. In een 5 tal coaching gesprekken helpen de jongerenwerkers de jongeren een oplossing voor hun vraag te zoeken.

Openbare orde en veiligheid

LINK bemiddelt om overlastsituaties met jongeren op straat/in de openbare ruimte te voorkomen of zo snel mogelijk te de-escaleren. Er worden afspraken gemaakt tussen betrokkenen met als doel naast elkaar te kunnen leven, zonder dat daarbij overlast wordt ervaren. LINK werkt hierin samen met de politie en de afdeling OOV van de Gemeente Hollands Kroon.

Kamers met kansen/ de LINK Inn

Link biedt jongeren een traject om zelfstandig te leren wonen. De doelgroep hiervoor wordt gevormd door jongeren, waarbij de thuissituatie maakt dat ze vervroegd uitvliegen, maar eigenlijk nog niet zelfstandig genoeg zijn om een eigen huishouding te voeren.

Een klant voor de LINK Inn aanmelden? Dat kan bij Sociaal Makelaars Lenny, Diana en Ellen. Zij zijn de vaste wijkteam medewerkers die gekoppeld zijn aan de inwoners van de LINK Inn. Elk jaar stromen er nieuwe deelnemers in dit project in. De wijkteam begeleiding is gericht op hulpverlenings vraagstukken. De coaches van LINK nemen de coaching van de jongeren op zich en richten zich op alles wat komt kijken bij het voeren van een eigen huishouden.

Projecten

Link helpt jongeren bij het realiseren van hun ideeën. Wanneer jongeren zich met een initiatief melden, wijst Link de weg om dit samen met hen op poten te zetten. LINK organiseert diverse keren per jaar themadagen, ouder informatie avonden, sport- en speldagen.

Match Up

Match-Up is een maatjesproject voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar die in bepaalde situaties ondersteuning kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld: je zit niet lekker in je vel, je hebt weinig tot geen contact met leeftijdsgenoten, een lastige situatie thuis of op school of je hebt praktische vragen. Een leeftijdsgenoot kan de jongere hierin één op één ondersteunen.

LINK, RCO de Hoofdzaak en Humanitas werken in dit project samen. LINK heeft de regie en beslist n.a.v. een aanmelding of een jongere in aanmerking kan komen voor een maatje, een ervaringsdeskundige of een regulier coachingstraject van LINK.

Contact

Contact voor het aanmelden van een jongere voor coaching, Match Up of projecten: Katy Stolk 06-45235619 katy@linkprojecten.nl Meer info via: https://linkprojecten.nl/ Vragen? Stel ze aan je Sociaal Makelaar