Basisvoorzieningen in onze opdracht

van Incluzio Hollands Kroon

Inleiding

Incluzio Hollands Kroon voert sinds juli 2016 de Wmo en de Jeugdwet uit in Hollands Kroon. En is sinds januari 2017 ook verantwoordelijk voor de uitvoer van een deel van de voorliggende voorzieningen in Hollands Kroon. Incluzio geeft uitvoering aan haar opdracht door de inzet van een viertal wijkteams. Om de voorliggende voorzieningen te kunnen uitvoeren, gaat Incluzio jaarlijks de samenwerking aan met diverse organisaties, die hier expert in zijn. Voor de uitvoer van de ‘voorliggende’ werkzaamheden stelt Incluzio financiën beschikbaar per kalenderjaar. We maken met de in te kopen organisaties samenwerkingsafspraken over wat zij gaan doen in Hollands Kroon, tegen welke begroting. De Sociaal Makelaars leveren input op deze samenwerkingsafspraken en opdrachten. Relatiemanager Suzanne is verantwoordelijk voor de inkoop van en opdrachten aan de voorliggende partners. We streven in de opdrachten, naar een zo ‘dekkend’ mogelijk aanbod van activiteiten en diensten, voor iedere inwoners wat wils in alle kernen van Hollands Kroon. Doel van de ‘voorliggende voorzieningen’ is, dat inwoners laagdrempelig met beginnende ondersteuningsvragen geholpen worden. En dat dat zo dicht mogelijk bij hun huis en in hun wijk gebeurt. Veelal worden er vrijwilligers en informele zorgverleners ingezet. Die maken het ‘normaler’ en ongedwongen. Wijkteam medewerkers kunnen in hun casussen ook goed gebruik maken van voorliggende voorzieningen. Bijvoorbeeld door een deel van de ondersteuning te laten uitvoeren door een vrijwillig maatje of een steungezin. Voorliggende voorzieningen inzetten in je casussen, hoe doe je dat?:

  1. Lees de informatie op elke webpagina goed door en kijk in welke casussen je voorliggende voorzieningen kunt inzetten.
  2. Overleg het goed met de klant(en), waarom en waarvoor je een maatje of boodschappenservice of andere voorziening wilt inzetten.
  3. Spar eventueel in de casuïstiek en/of apart met je Sociaal Makelaar / Ambassadeur om meer te weten te komen over al het aanbod.
  4. Neem vervolgens contact op met de partij naar keuze en zorg voor een goede uitleg en introductie van de voorliggende partner bij de klant.
  5. Blijf betrokken en evalueer regelmatig met je klant of de voorliggende inzet naar tevredenheid verloopt.

Voor kalenderjaar 2021 hebben we contracten afgesloten met: - Buurtgezinnen.nl - GGZ Noord-Holland-Noord - LINK - Mantelzorgcentrum - Parlan - Humanitas - RCO de Hoofdzaak - Stichting Present (incl. het Boetje van Present) - LSBO - Wonen Plus Welzijn - Doet & Ontmoets