Sociaal Makelaars IHK

Nieuwe rol in het wijkteam die voor verbinding in zorg en welzijn in de kernen zorgt Sinds oktober 2020 is er een nieuwe rol in het wijkteam bij gekomen. Ieder wijkteam heeft een Sociaal Makelaar aangesteld. Dit zijn wijkteammedewerkers met een eigen caseload, die deze rol er extra bij krijgen. Met het toevoegen van deze extra taak, ontstaat er per wijkteam overzicht en efficiëntie in het leggen van contacten, het spotten van kansen en het bijwonen van bijeenkomsten van en met ketenpartners in het sociale domein.

Waarom deze rol?

Omdat we een brede opdracht hebben, worden we veel uitgenodigd voor projecten, bijeenkomsten, initiatieven etc. Er wordt veel samenwerking met ons gezocht, op allerlei terrein in het sociale domein, om de brug te slaan naar de zorg die wij verlenen en naar de inwoners die deze zorg krijgen. Daarnaast is het onze ambitie om het ‘voorveld’ zo veel als mogelijk te versterken en hier grote ontwikkelingen in te bereiken, zoals de realisatie van allerlei Doet & Ontmoets met partner Wonen Plus Welzijn. We geloven in leefbare kernen, waarin inwoners oplossingen dichtbij en zoveel mogelijk ‘in het normale leven’ voorhanden hebben. Hulpverlening en inzet van specialisten is idealiter zo kort mogelijk en gericht op het versterken van de eigen regie.

Het is voor onze wijkteams heel belangrijk om de sociale kaart en alle kansen en ontwikkelingen in de kernen goed te kennen, te benutten en te ondersteunen. Dit is de taak van de 5 sociaal makelaars. Er is één Sociaal Makelaar per wijkteam en dan ook nog één extra Makelaar voor bijzondere projecten en thema’s, zoals Welzijn op Recept met de huisartsen en POH’s.

Het is een hands-on rol, die aanvullend is op die van de relatie- en projectmanager Wmo en voorliggende voorzieningen, Suzanne Klein Schiphorst.

Wat doet een Sociaal Makelaar allemaal?

Het is zowel een interne- als een externe rol

Intern de Sociaal Makelaars ondersteunen hun collega wijkteammedewerkers om inwoners weer onderdeel te laten worden van de buurt waarin zij wonen. Ze adviseren in de hulpverleningscasuïstiek hoe welzijnsoplossingen effectief onderdeel kunnen zijn van de ondersteuning. Zo staan inwoners snel in de eigen kracht.

Extern de Sociaal Makelaar is het gezicht en aanspreekpunt in de kernen voor alle gecontracteerde welzijnspartners van Incluzio. Maar ook voor verenigingen, sportclubs, handhavers, inwonersinitiatieven, gemeente initiatieven, woningbouwverenigingen, goede doelen, dorpsraden etc. Zij kunnen bij de Sociaal Makelaar terecht met vragen over het wijkteam, over de welzijnsopdrachten die wij hebben lopen, over nuttige verbindingen en mogelijke subsidies en kansen om zorg, welzijn en andere thema’s in het sociale domein aan elkaar te verbinden.

Samengevat: De Sociaal Makelaars……

  • kennen de sociale kaart, gemeente breed en specifiek in de eigen regio op kernniveau
  • hebben oog voor de grotere sociale thema’s zoals ‘eenzaamheid’, ‘participatie’ en ‘leefbaarheid’, en stimuleren ketenpartners om hier samen activiteiten op te ontwikkelen voor de inwoners
  • voeren hier innovatieve projecten in uit, zoals met huisartsen en op gebied van eHealth
  • zijn de vaste begeleiders van de deelnemers van de LINK Inn, in Wieringerwaard
  • adviseren hun eigen wijkteamcollega’s op casusniveau om welzijnsaanbod te benutten
  • denken mee en verbinden kansen in hun regio, op gebied van zorg en welzijn

De sociaal makelaar draagt bij aan het realiseren van de doelen van Incluzio om preventief, laagdrempelig en aanwezig te zijn in alle 22 kernen.

Wie zijn de Sociaal Makelaars en wat zijn hun thema’s?

We hebben in totaal 5 Sociaal Makelaars. Ze hebben gezamenlijke thema’s, maar ook persoonlijke thema’s waar ze projecten op doen, informatie op bijhouden, kennis op ontwikkelen en in samenwerken met partners. Hieronder een overzicht van de Sociaal Makelaars, hun werkgebied en hun thema’s. Betrek ze bij je casus, thema, vraagstuk of idee!

Noord

Link Inn, sport, woningbouw, eHealth, Doet & Ontmoet, welzijnsactiviteiten algemeen

Sociaal Makelaar: Ellen van Dalen

Oost

ggz, woningbouw, Doet & Ontmoet, welzijnsactiviteiten algemeen

Sociaal Makelaar: Rosalie Meijering

Zuid

Link Inn, eHealth, ggz, woningbouw, Doet & Ontmoet, welzijnsactiviteiten algemeen

Sociaal Makelaar: Lenny Groeneveld

West

Sport, woningbouw, eenzaamheid, eHealth, 30+, Doet & Ontmoet, welzijnsactiviteiten algemeen

Sociaal Makelaar: Liesbeth de Waal

Alle

Link Inn, Vluchtelingen, Participatie, Schulden, Leerplicht, Welzijn op Recept, 18+

Projectondersteuner: Diana Spruit