RCO de Hoofdzaak

herstel door ervaringsdeskundigen en groepstherapie

RCO de Hoodzaak zet zich specifiek in voor inwoners met een ggz probleem. RCO leidt herstelde cliënten op tot ervaringsdeskundigen, zodat zij het herstel bij andere ggz cliënten kunnen ondersteunen. Dit doen zij één op één maar ook in groepsgesprekken.

Ervaringsdeskundigen zijn mensen met een psychische kwetsbaarheid die een herstelproces hebben doorgemaakt en die bekwaam zijn om anderen met een psychische kwetsbaarheid te ondersteunen bij hun herstel. In Hollands Kroon heeft RCO een team van ca. 10 ervaringsdeskundige vrijwilligers.

In een jaar tijd kunnen zij ca. 95 inwoners van Hollands Kroon ondersteunen via de onderstaande diensten/inzet:

  • Informatie & advies
  • Individuele herstelondersteuning
  • Basis leerweg ervaringsdeskundigheid – voor uitbehandelde cliënten die zelf ervaringsdeskundige willen worden
  • Informatieve bijeenkomsten (zoals stigma, discriminatie)
  • Zelfhulpgroepen/ Praat-en Luistersessies
  • Hulp bij (conflict)scheiding

Maatschappelijke Diensttijd voor jongeren in de KOP

Ook is er een mogelijkheid voor jongeren van 16- 28 jaar uit de Kop van Noord-Holland om zich 6 maanden maatschappelijk in te zetten via het gezamenlijke project MDT (maatschappelijke dienst traject). Dat kan als jongerenmaatje bij De Hoofdzaak of bij Humanitas. Bij De Hoofdzaak worden jongeren intern opgeleid om als ervaringsdeskundige aan de slag te gaan. Ze bieden (h)erkenning bij psychische problemen maar bijvoorbeeld ook met het leren omgaan met een moeilijke situatie thuis of op school.

Contact Voor meer informatie of aanmelden van jongeren bij dit project kan contact opgenomen worden via

Jana Jak j.jak@rcodehoofdzaak.org 06-25167203. De link van de website: Match-Up - RCO De Hoofdzaak

Contact

Frances Mollee Interim regiocoördinator KOP NH f.mollee@rcodehoofdzaak.org 06-22613235

Werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag www.rcodehoofdzaak.org Vragen? Stel ze aan je Sociaal Makelaar!