GGZ NHN

open inlopen en vertrouwenspersoon voor mensen met ggz problematiek

Open Inlopen in Schagen en Den Helder

GGZ NHN biedt twee open inlopen voor ggz’ers, op dezelfde locaties als de GGZ dagactiviteitencentra, namelijk in Schagen en Den Helder. Hier kunnen ook inwoners van Hollands Kroon terecht, dagelijks, zonder indicatie. Het doel is het bieden van een vangnet, lotgenoten- en buurtcontact. Op beide locaties kunnen GGZ-cliënten met ondersteuning van ervaringswerkers, in dienst van GGZ Noord-Holland Noord, werken aan hun herstel d.m.v. cursussen en trainingen.

Deelnemers aan de inloop zijn mensen die in behandeling zijn (geweest) bij GGZ of één van de FACTteams. Deelnemers hebben ernstig psychiatrische klachten, soms met verslaving. Vaak is er sprake van een beperkt sociaal netwerk, weinig dagstructuur en een beperkt functioneren.

Contact

Karin van der Voort Teamleider GGZ NHN

06 - 10 96 19 21 c.vandervoort@ggz-nhn.nl

Inloop AC Den Helder Weststraat 73, 1781 BW Den Helder, 072 - 535 77 12 Inloop AC Schagen Witte paal 34, 1742 NL Schagen, 0224 - 21 72 96

Kijk voor meer info op Maatwerk activiteitencentra: https://www.ggz-nhn.nl/site/Locaties/Maatwerk-(activiteitencentra).html

Vragen? Stel ze aan je Sociaal Makelaar

Familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, wijst de weg in de GGZ, biedt begeleiding, denkt mee in geval van zorgmijding en bemiddelt in geval van klachten. Voor familie en naastbetrokkenen van mensen met psychiatrische klachten, die in zorg / behandeling zijn bij de GGZ.

Myrna Seekles Familievertrouwenspersoon 06 51 63 97 37 m.seekles@ggz-nhn.nl

Meer informatie en het totale aanbod aan familie/naasten: https://www.ggz-nhn.nl/Familie-en-betrokkenen