St. Present

projecten en Boetje voor kwetsbare inwoners

Projecten van Present

Stichting Present matcht vrijwilligers aan inwoners en situaties, waar direct hulp nodig is d.m.v. het uitvoeren van praktische of sociale projecten. Bijvoorbeeld:

 • Opknappen van verwilderde tuinen.
 • Helpen bij verhuizingen.
 • Dagje uit met bewoners van een zorginstelling.
 • Schoonmaken en opruimen.
 • Schilderen van een verwaarloosde woning.
 • Koken en spelletjes doen voor bijv. vluchtelingen en statushouders.
 • Verwendag voor een bepaalde doelgroep.

Maar bij St. Present kunnen inwoners (of wijkteam namens een klant) ook aanvragen doen voor een maatje. Dus voor een meer structurele vraag.

 • De wijkteam medewerker die een klant aanmeldt voor een project, is ook aanwezig bij de klus/de dag waarop het project wordt uitgevoerd. Bijv. een uurtje kijken of de aftrap meemaken.
 • En er moet geen sprake zijn van een onveilige situatie achter de voordeur – zoals huiselijk geweld, losgetrokken stopcontacten.

Stichting Present is geen hulpverlener, maar is altijd ter aanvulling of ondersteuning van de professionele zorg.

Inwoners komen in aanmerking als zij voldoen aan de volgende criteria:

 • Je cliënt heeft onvoldoende financiële middelen, netwerk en/of gezondheid om het werk zelf uit te voeren.
 • Je cliënt is inwoner van Hollands Kroon.
 • Je cliënt is bereid om op de dag van het project (naar kunnen) aanwezig te zijn en mee te doen.
 • Ontmoeting (tussen cliënt en vrijwilliger) is wezenlijk onderdeel van het project.

Het Boetje van Present

Daarnaast runt St. Present het Boetje van Present, in Middenmeer. Vanuit het Boetje worden mensen, die onder of net boven de armoedegrens leven, ondersteund. Na een oriënterend gesprek, wordt er gekeken hoe het Boetje hulp kan bieden. Dit kan de verkoop van kleding en aanverwante artikelen zijn, maar ook het organiseren van speelgoedbeurzen, inloopspreekuren en verwendagen doet het Boetje. Ze zijn een sociale ontmoetingsplek en werken nauw samen met maatschappelijke organisaties. Zo is er ook een Doet & Ontmoet werkplaats van Wonen Plus Welzijn te vinden in het Boetje.

Contact

Dominique Groen Coördinator Present en Boetje van Present dominique@presenthollandskroon.nl 06-37278921

Aanmeldingen voor Present projecten naar: info@presenthollandskroon.nl

Adres Boetje van Present Brugstraat 35, 1775 BD, Middenmeer. Geopend van dinsdag t/m vrijdag, 10.00 – 14.00 uur, 06-2715 4378 boetje@presenthollandskroon.nl

www.stichtingpresent.nl/hollandskroon Vragen? Stel ze aan je Sociaal Makelaar