Buurtbemiddeling Hollands Kroon

Hulp bij burenruzies

In elke woonwijk komt het weleens voor: burenruzie. Of het nu gaat om geluidsoverlast, overlast van huisdieren, hangjongeren, pesterijen, een overhangende tak of schutting. Soms kunnen deze ergernissen maanden of zelfs jaren tussen buren in staan. Dit beïnvloedt dan niet alleen de sfeer thuis, maar ook die in de buurt. Inwoners van Hollands Kroon zijn zelf verantwoordelijk voor een prettige leefomgeving. Komen inwoners niet zelfstandig uit een burenruzie, dan kan men gratis buurtbemiddeling inschakelen. De buurtbemiddelaars zijn een groep van vrijwilligers die getraind zijn om te bemiddelen bij conflicten. Deze onpartijdige bemiddelaars oordelen en beslissen niet, maar brengen buren opnieuw met elkaar in gesprek. Aandacht, respect en vertrouwen zijn sleutelwoorden in dit gesprek. Buurtbemiddeling is voor alle inwoners van Hollands Kroon.

Contact

Meer informatie en maken van een melding kan via de website van Buurtbemiddeling: https://www.hollandskroon.nl/inwoners/buurtbemiddeling