Buurtbemiddeling Hollands Kroon

Hulp bij burenruzies

In elke woonwijk komt het weleens voor: burenruzie. Of het nu gaat om geluidsoverlast, overlast van huisdieren, hangjongeren, pesterijen, een overhangende tak of schutting. Soms kunnen deze ergernissen maanden of zelfs jaren tussen buren in staan. Dit beïnvloedt dan niet alleen de sfeer thuis, maar ook die in de buurt. Inwoners van Hollands Kroon zijn zelf verantwoordelijk voor een prettige leefomgeving. Komen inwoners niet zelfstandig uit een burenruzie, dan kan men gratis buurtbemiddeling inschakelen. De buurtbemiddelaars zijn een groep van vrijwilligers die getraind zijn om te bemiddelen bij conflicten. Deze onpartijdige bemiddelaars oordelen en beslissen niet, maar brengen buren opnieuw met elkaar in gesprek. Aandacht, respect en vertrouwen zijn sleutelwoorden in dit gesprek. Buurtbemiddeling is voor alle inwoners van Hollands Kroon.

Werkwijze

Buurtbemiddelaars werken altijd in tweetallen wanneer zij een melding oppakken. Er zijn verschillende redenen voor deze werkwijze. Enerzijds werken we volgens de richtlijnen van de landelijke verenging het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) . Eén van die richtlijnen is dat vrijwilligers in koppels van twee personen meldingen oppakken. Ook willen we de veiligheid borgen van de vrijwilligers. Verder geeft bezoek in tweetallen bij een huisbezoek de vrijwilligers de kans dat één van hen de omgeving opneemt om te checken of de situatie veilig is en de ander de volle aandacht heeft voor het gesprek met de inwoner. Wanneer de coördinator een koppel vormt doet zij dit met het oog op het bundelen van de kernkwaliteiten van de vrijwilligers. Een koppel bestaande uit twee mensen met verschillende kwaliteiten is een must. Een vrijwilliger met goede communicatieve vaardigheden of een prima inlevingsvermogen is een goede combinatie met een vrijwilliger met een analytisch vermogen. In 2020 konden de vrijwilligers geregeld hun taak niet via de vaste werkwijze uitvoeren, bezoeken aan huis, bemiddelingsgesprekken op locatie of aanbellen bij de andere buur. De beperkingen, omdat we weinig tot geen bewegingsvrijheid hadden, vraagt om na te denken over een andere aanpak.

Wat kan er wel? Onder andere, meer tijd te nemen voor intakegesprekken. De coördinator heeft niet langer alleen de rol te coördineren en de groep vrijwilligers aan te sturen, maar treedt vaker op als coach voor melders.

Een voorbeeld hiervan is melders vooral te inspireren zelf een stap te zetten richting buren, door bijvoorbeeld een briefje door de bus te doen met kort verwoord dat zij overlast ervaren, dat vervelend vinden en graag met hun buren hierover willen praten. De coördinator helpt melders met de inhoud van een dergelijke brief, belangrijk is dat de toon van de brief positief, uitnodigend en nieuwsgierig makend is. Dit helpt de andere partij om ook een stap te zetten om de sfeer te verbeteren. De coördinator denkt mee met inwoners die niet langer goed met stress kunnen omgaan die zij ervaren door overlast. Bij bijvoorbeeld geluidsoverlast; het kunnen doen van het verhaal, ventileren, helpt. Ook erkenning geven en begrip tonen voor het gevoel dat zij hebben en stimuleren om de aandacht te verleggen, door bijvoorbeeld suggesties voor andere bezigheden aan te dragen, stimuleert bewoners te proberen anders om te gaan met overlast. Bewustwording creëren door bijvoorbeeld een open vraagstelling, kan leiden tot inzicht bij de buur in zaken die hij zelf anders had kunnen doen. Wanneer de focus alleen nog maar gericht is op de geluidsoverlast die de buren (elkaar) geven, is irritatie onontkoombaar en kan uitgroeien tot conflictsituaties. Bewustwording kweken van deze ongezonde focus, deze te verleggen door actief andere bezigheden te zoeken of een simpele oplossing aandragen, zoals de aanschaf van een koptelefoon om muziek te beluisteren, kan de melders helpen.

Contact

Meer informatie en maken van een melding kan via de website van Buurtbemiddeling: https://www.hollandskroon.nl/inwoners/buurtbemiddeling

Fiona Coördinator Buurtbemiddeling 088 - 321 5828 / 06 – 203 565 74