Relatie- & projectmanagers IHK

Denise Smit en Suzanne Klein Schiphorst zijn beiden relatie- en projectmanager bij Incluzio Hollands Kroon. Ze zijn onderdeel van het Support Team! Denise richt zich vooral op de jeugd partners en samenwerkingen en Suzanne meer op Wmo en voorliggende voorzieningen.

Vanuit die rollen sturen zij inhoudelijk en op proces de Ambassadeurs (via Denise) en de Sociaal Makelaars (via Suzanne) aan. Denise en Suzanne zijn vooral ‘buiten’ bezig, in de samenwerking met partners in de zorg-welzijn-preventie- keten. Daarnaast pakken Denise en Suzanne innovaties en bijzondere thema’s op. Via de Ambassadeurs en Sociaal Makelaars worden de uitkomsten van innovaties en projecten praktisch gemaakt en vertaald naar de dagelijkse gang van zaken van de wijkteams!

Hieronder kort een overzicht van de thema’s, contacten en projecten waar Denise en Suzanne zich mee bezig houden.

Heb je vragen? Bel of mail Denise of Suzanne dan!

Wat doet Denise als Relatie-en Projectmanager Jeugd?

Algemeen:

 • Lid van het Support Team; relatie leggen tussen ‘mijn’ onderwerpen met Teamcoaches, Werkbegeleiders, Kwaliteit, Communicatie, HR, etc.
 • Inhoudelijk aansturen van de Ambassadeurs.
 • Input leveren op Jaar- en Innovatieplannen IHK – GHK.
 • Input leveren op contract- en inkoopmanagement voorliggend veld in onze scope op het gebied van jeugd.
 • Met grote samenwerkingspartners en GHK afspraken en evaluaties organiseren, ten behoeve van de transformatie en effectiviteit van de (aan)geboden jeugdzorg.
 • Relatiemanagment m.b.t. scholen, GGD, samenwerkingsverband, GI’s, huisartsen etc.
 • Beleid op brede Sociaal Domein volgen en overleg met ambtenaren van HK over onze rol en aandeel hierin.
 • Projectmanagement op grote thema’s, innovaties en kansen o.a. echtscheiding, (integrale) vroeghulp etc.
 • Voorbeelden, hulp en ideeën vanuit andere Incluzio BV’s landelijk ophalen.

Actueel lijstje met thema’s, projecten, samenwerkingen waaraan Denise werkt:

 • Versterken van samenwerkingsrelatie(s) met huisartsen, scholen, kinderdagverblijven/peuterspeelzalen en GGD (O&O en JGZ teams) met de ambassadeurs.
 • Coördineren van schoolmaatschappelijk werk en medewerkers hierin ondersteunen.
 • Transformatieplan Jeugdzorg Kopgemeenten coördineren en uitvoeren.
 • Netwerkbijeenkomsten organiseren met onze meest revelante (voorliggende) jeugdpartners.
 • Deelname aan diverse werkgroepen die regionaal en lokaal met allerlei partners worden georganiseerd. Om na te denken over en projecten uit te voeren op thema’s als: jeugdpreventie, positieve gezondheid, veiligheid etc.
 • Werksessies organiseren voor beter samenwerken met GGD en de Basisscholen – samen met Suzanne.
 • Samenwerkingsafspraken uitdiepen met betrekking tot verwijsproces aangaande GI’s en huisartsen.
 • Afstemmen en organiseren groepsaanpak in de 22 kernen – met afdeling Veiligheid en LINK.
 • Afstemmen en organiseren echtscheidingsloket in samenwerking met GHK.
 • Afstemmen en input leveren aangaande opzet MDA++.
 • Instantiecoordinator VIN (Verwijsindex)

Wat doet Suzanne als Relatie-en Projectmanager

Algemeen:

 • Lid van het Support Team; relatie leggen tussen ‘mijn’ onderwerpen met Teamcoaches, Werkbegeleiders, Kwaliteit, Communicatie, HR, etc.
 • Inhoudelijk aansturen van de Sociaal Makelaars.
 • Input leveren op Jaar- en Innovatieplannen IHK – GHK.
 • Contract- en inkoopmanagement voorliggend veld in onze scope.
 • Monitoring en evaluaties met alle partijen in het voorliggend veld in onze scope.
 • Met grote ‘voorliggende’ samenwerkingspartners afspraken en evaluaties organiseren – zoals met de woningbouw, VluchtelingenWerk, team CUIPS, Sportservice.
 • Beleid op brede Sociaal Domein volgen en overleg met ambtenaren van HK over onze rol en aandeel hierin.
 • Projectmanagement op grote thema’s, innovaties en kansen.
 • Voorbeelden, hulp en ideeën vanuit andere Incluzio BV’s landelijk ophalen.
 • Pers en communicatie over voorliggende thema’s, projecten, resultaten – met Leonie.

Actueel lijstje met thema’s, projecten, samenwerkingen waaraan Suzanne werkt:

 • Welzijn op Recept pilot in West opzetten, met de huisartsen, POH’s en Sociaal Makelaars.
 • Werkzaamheden van alle voorliggende partijen afstemmen en Sociaal Makelaars hierin inwerken.
 • Diverse eHealth toepassingen opstarten, deels met hulp van Incluzio BV.
 • Doet & Ontmoet concepten en opdracht Wonen Plus Welzijn goed door ontwikkelen tot een ‘dekkende menukaart’ in heel Hollands Kroon.
 • Eenzaamheidsacties in kader van de Week tegen de Eenzaamheid.
 • Lid van de Hollands Kroonse Uitdaging; alle incidentele subsidies aan voorliggende partners beoordelen, samen met Sportservice, WPW, GHK. En samen beursvloeren organiseren.
 • Netwerkbijeenkomsten organiseren met onze meest revelante (voorliggende) partners.
 • Deelname aan diverse werkgroepen die regionaal en lokaal met allerlei partners worden georganiseerd. Om na te denken over en projecten uit te voeren op thema’s als: Langer Zelfstandig Wonen, Preventie, Vitaliteit, Leefbaarheid, Duurzaam Wonen, eHealth, Inburgering.
 • Werksessies organiseren voor beter samenwerken met GGD en de Basisscholen – samen met Denise.
 • Volgen van Oggz, ggz, verwarde personen, Beschermd wonen ontwikkelingen. Afstemmen wat onze rol hier telkens in is of kan zijn.
 • Afstemmen groepsaanpak in de 22 kernen – met afdeling Veiligheid en LINK.