Parlan

SMW op het voortgezet onderwijs en het ROC

Het Schoolmaatschappelijk werk (SMW) biedt zowel preventieve als specialistische hulp bij vragen van jongeren op het gebied van ontwikkeling en opvoeding. De hulp varieert van een aantal gesprekken met ouders en leerlingen tot intensievere hulp, afhankelijk van de vraag. De schoolmaatschappelijk werker kan ook besluiten te verwijzen naar de specialistische zorg of de wijkteams. Het SMW van Parlan is er voor alle leerlingen, die een school voor voortgezet onderwijs of een ROC (Mbo) bezoeken in de regio Kop van Noord-Holland. Het SMW is bedoeld voor jongeren, die te kampen hebben met vragen en problemen die binnen de aanwezige schoolzorgstructuur niet (volledig) kunnen worden opgelost of beantwoord. De SMW’ers werken nauw samen met de Zorg adviesteams op de scholen. Ze zijn een voorportaal voor onze wijkteams. Ze pakken zo veel mogelijk op zodat het niet escaleert.

Contactgegevens van de SMW'ers van Parlan

Rebecca Weij

06 - 50 06 44 41 rebecca.weij@parlan.nl Locaties Regius- en Clusiuscollege, Schagen

Marieke Postmus

06-52712470 mpostmus@rockopnh.nl ROC Kop Noord-Hollands, diverse locaties in Den Helder en Schagen.

Anna Dekker

06 - 52 71 45 21 Anna.dekker@parlan.nl Locatie RSG Wiringherlant, Wieringerwerf

Liselotte de Man

06-27858532 ldeman@rockopnh.nl ROC Kop Noord-Holland, diverse locaties in Den Helder en Schagen.

Saskia van Baal

06 - 46 03 53 47 Saskia.van.baal@parlan.nl Locatie Scholen aan Zee, Den Helder

Meer informatie

Website Regius College: www.regiuscollege.nl Website Clusius College: www.clusius.nl Website RSG Wiringherlant: www.wiringherlant.nl Website Scholen aan Zee: www.scholenaanzee.nl Website ROC Kop van NH: www.rockopnh.nl