Kernbeheer Hollands Kroon

Inwoners zelf aan de slag met de openbare ruimte

Hollands Kroon is een grote gemeente met veel openbare ruimte. Openbare ruimte die de inwoner zelf mag inrichten. Dus als inwoners zelf ideeën hebben voor hun buurt, bijvoorbeeld voor het opknappen van een speeltuin. Of om iets te doen met een groenstrook voor de deur. Dan helpen de kernbeheerders de inwoners hiermee. Met advies, gereedschap, vergunningen, enzovoort. Inwoners dienen hun ideeën heel makkelijk en snel in via de website van Kernbeheer! Team Kernbeheer werkt bij de gemeente Hollands Kroon en heeft ook de Hollands Kroon camper onlangs aangekocht, die ingezet gaat worden voor allerlei pop-up activiteiten en informatie in de 22 kernen. Vragen over de HK camper? Onze communicatie collega Leonie heeft hierover afstemming met Kernbeheer.

Contact

Er zijn 5 kernbeheerders in Hollands Kroon. Zij hebben de kernen verdeeld.

Algemeen email kernbeheer@hollandskroon.nl

Algemeen nummer 088-321 5000

Website www.teamkernbeheer.nl/