Mantelzorgcentrum

ondersteuning en begeleiding van mantelzorgers

Het Mantelzorgcentrum biedt mantelzorgers in Hollands Kroon informatie, educatie, praktische en begeleidende ondersteuning aan. Zo kunnen mantelzorgers bij het Mantelzorgcentrum hun persoonlijke verhaal kwijt, dat kan in een persoonlijk gesprek of in een groep.

Ook bieden de mantelzorgmakelaars van het Mantelzorgcentrum praktische ondersteuning aan, zoals het overnemen van regeltaken rondom de zorg en het wegwijs maken in de zorg. De mantelzorgmakelaars bieden ook onafhankelijke cliëntondersteuning en zijn in die zin dan aanwezig bij bijvoorbeeld het Keukentafelgesprek en bij het opstellen van het Ondersteuningsplan of het indienen van een bezwaar.

Als waardering ontvangen mantelzorgers ieder jaar een bon en wordt er “de dag van de Mantelzorg” georganiseerd. Het Mantelzorgcentrum biedt haar diensten aan, aan alle mantelzorgers in alle kernen van Hollands Kroon. Dus jong en oud. Ook kan het Mantelzorgcentrum meedenken in onze casussen van het wijkteam. Door meer uitleg en perspectief te geven over de rol van mantelzorgers.

Contact

Overzicht van alle activiteiten van het Mantelzorgcentrum is te vinden op www.mantelzorgcentrum.nl

Contact met de Mantelzorgmakelaar of consulent kan via: info@mantelzorgcentrum.nl 0224 - 74 50 59 Vragen? Stel ze aan je Sociaal Makelaar