Mantelzorgcentrum

ondersteuning en begeleiding van mantelzorgers

Het Mantelzorgcentrum biedt mantelzorgers in Hollands Kroon informatie, educatie, praktische en begeleidende ondersteuning aan. Zo kunnen mantelzorgers bij het Mantelzorgcentrum hun persoonlijke verhaal kwijt, dat kan in een persoonlijk gesprek of in een groep.

Ook bieden de mantelzorgmakelaars van het Mantelzorgcentrum praktische ondersteuning aan, zoals het overnemen van regeltaken rondom de zorg en het wegwijs maken in de zorg. De mantelzorgmakelaars bieden ook onafhankelijke cliëntondersteuning en zijn in die zin dan aanwezig bij bijvoorbeeld het Keukentafelgesprek en bij het opstellen van het Ondersteuningsplan of het indienen van een bezwaar. Het Mantelzorgcentrum richt zich op álle mantelzorgers in Hollands Kroon. De medewerkers bieden ondersteuning aan mantelzorgers. Dit zijn niet alleen familieleden, maar ook bijvoorbeeld ook buren die bijdragen in de zorg en ondersteuning. Specifieke aandacht is er voor jongeren die mantelzorg bieden. En ook kunnen professionals, zoals onze wijkteams, advies inwinnen rondom hun casuïstiek en hoe mantelzorgers het beste gehoord en ondersteund kunnen worden. Doel van de ondersteuning = het voorkomen van overbelasting van de mantelzorgers. De medewerkers ondersteunen en bieden inzicht in de vragen die de mantelzorgers zelf hebben, vooral om het vol te houden. Het Mantelzorgcentrum wijst de weg naar het juiste loket, het juiste zorgaanbod. Ze leggen de keuzes voor, doen geen verwijzingen. Ze weten veel van alle wet- en regelgeving.

Als waardering ontvangen mantelzorgers ieder jaar een bon en wordt er “de dag van de Mantelzorg” georganiseerd. Het Mantelzorgcentrum biedt haar diensten aan, aan alle mantelzorgers in alle kernen van Hollands Kroon. Dus jong en oud. Ook kan het Mantelzorgcentrum meedenken in onze casussen van het wijkteam. Door meer uitleg en perspectief te geven over de rol van mantelzorgers.

Tip aan het wijkteam

Laat je klanten, die mantelzorger zijn, zich inschrijven op de nieuwsbrief van het Mantelzorgcentrum. Dan krijgen zij alle laatste inhoudelijke en praktische nieuwtjes binnen die zij nodig hebben.

www.mantelzorgcentrum.nl/aanmelden

En ook op de website van het Mantelzorgcentrum staat heel veel informatie.

Contact

Overzicht van alle activiteiten van het Mantelzorgcentrum is te vinden op www.mantelzorgcentrum.nl

Contact met de Mantelzorgmakelaar of consulent kan via: info@mantelzorgcentrum.nl 0224 - 74 50 59 Vragen? Stel ze aan je Sociaal Makelaar