JOGG

Wat is JOGG?

Een gezonde jeugd is de basis voor een vitale samenleving nu en in de toekomst. JOGG wil de maatschappij zó gezond maken dat welvaartsziekten als overgewicht en obesitas, geen kans meer maken. JOGG wil een maatschappij, waarin het uitgangspunt ‘gezond leven’ is. Om dit te bereiken maakt JOGG de fysieke en sociale omgeving waarin de jeugd opgroeit gezonder.

Wat zijn de belangrijkste spelers?

  • JOGG - Landelijk netwerk
  • Publieke en private lokale netwerk (uitvoerend niveau)
  • JOGG TEAM, Teams en Wethouders (bestuurlijk niveau)

Aanpak Samen maken we gezond gewoon. De JOGG-aanpak is een integrale, lokale en multidisciplinaire methode waarmee de sociale en fysieke omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien structureel gezonder wordt gemaakt. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld ‘’daily mile’’, dagelijks bewegen door een rondje hardlopen op en met de school, water aanbod op scholen etc. Het uitgangspunt is dat een netwerk van lokaal bestuur, maatschappelijke organisaties, bedrijfs- leven en kennisinstellingen richting geven aan beleid voor een gezondere omgeving. Dat beleid brengen we vervolgens concreet in praktijk met professionals, ondernemers, bewoners, ouders/ verzorgers, kinderen en jongeren. We onderscheiden zeven omgevingen binnen de JOGG-aanpak: Thuis, School, Buurt, Sport, Vrije tijd, Werk en Media.

Beleid en praktijk

Een (on)gezonde leefstijl wordt beïnvloed door talrijke factoren buiten de gezondheidssector zoals, voedingsaanbod, de publieke ruimte, huisvesting, de gezinssituatie, opleidingsniveau, de schoolomgeving of de media. Alle verbonden partijen gaan concreet lokaal aan het werk om de omgeving van kinderen gezonder te maken, daarom spreken we ook van een lokaal ‘werknet’. Lokaal wordt vanuit de gemeente een JOGG-team gevormd samen met het onderwijs, de kinderopvang, de sport, welzijn en het bedrijfsleven, vaak ondersteund door een regiocoördinator. Ook Incluzio HK zal hier t.z.t. onderdeel van worden. Meer info? JOGG krijgt ook activiteiten in Hollands Kroon. Het moet nu eerst concreter worden. We houden je op de hoogte via deze pagina.

Heb je vragen? Stel ze aan Denise of Suzanne.