Woningbouwcorporaties en woonprojecten

In Hollands Kroon zijn drie woningbouwverenigingen, die woningen verhuren in de gemeente. Hieronder vind je de algemene contact informatie. Bij de woningbouwverenigingen werken buurt-/woonconsulenten. Zij komen veel over de vloer bij hun huurders en signaleren op die manier ook veel aankomende problemen. Samenwerken met deze woon-/buurtconsulenten is dus erg belangrijk voor ons wijkteam, om preventief bij inwoners te zijn die ondersteuning nodig hebben. De Sociaal Makelaars onderhouden contacten met de woon-/buurtconsulenten. Vragen? Stel ze aan je Sociaal Makelaar

Wooncompagnie

Wooncompagnie heeft ongeveer 13.600 sociale huurwoningen in vier verschillende regio's. Elke regio heeft zijn eigen aanbod en regelgeving. Wooncompagnie is een maatschappelijke onderneming op het gebied van wonen. Onze primaire taak is het verhuren, beheren en bouwen van woningen voor mensen met een bescheiden inkomen. We dragen zorg voor meer sociale huurwoningen zonder een concessie te doen aan de grootte van de woningen en een zo laag mogelijke huurprijs. Wooncompagnie ziet de sociale huursector als een volwaardig onderdeel van de woningmarkt en we zetten ons in voor het verruimen van de keuzemogelijkheden binnen deze sector. Mensen moeten zelf kunnen kiezen hoe en waar ze willen wonen. Een sociale huurwoning is immers geen voorziening maar een thuis! Wooncompagnie verhuurt op dit moment ruim 14.000 sociale huurwoningen in de gemeenten Hollands Kroon, Schagen, Opmeer, Medemblik, Hoorn, Alkmaar, Beemster, Purmerend, Edam-Volendam en Waterland.

Adres Geldelozeweg 41 1625 NW Hoorn 0900-2022373 www.wooncompagnie.nl

Beter Wonen

De vereniging is opgericht in 1931 en heeft huurwoningen op Wieringen, in de gemeente Hollands Kroon. De woningen liggen verspreid in de dorpskernen Hippolytushoef, Den Oever en Westerland. De woningvoorraad bestaat uit diverse woningtypen zodat voor elke doelgroep een passende woning te vinden is. Zowel gezinnen, alleenstaanden, starters en 55-plussers kunnen bij ons terecht.

Adres Kerkplein 29, 1777 CD, Hippolytushoef 0227-594620 info@beterwonenhippo.nl www.beterwonenhippo.nl

Woonstichting Anna Paulowna

Woningstichting Anna Paulowna bezit zo'n 1.400 woningen en garages in de gemeente Hollands Kroon. De woningen bevinden zich in Anna Paulowna, Breezand en Van Ewijcksluis.

Adres Molenvaart 93, 1761 AC Anna Paulowna. Telefoon : 0223 - 53 67 00 info@wsap.nl www.wasp.nl/home/

Inschrijven voor een huurwoning op Woonmatch Het is belangrijk dat inwoners die een huurwoning willen betrekken, zich vanaf hun 18e inschrijven op de wachtlijst voor huurwoningen in Hollands Kroon. Alle beschikbare huurwoningen van de drie woonverenigingen worden verzameld aangeboden op Woonmatch Kop NH: https://www.woonmatchkopnh.nl/ Inschrijven en blijven reageren is belangrijk om ook echt een huurwoning toebedeeld te krijgen!

Urgentievergunning Er zijn situaties waarin inwoners van Hollands Kroon in aanmerking komen om met spoed een (andere) huurwoning te krijgen. Hiertoe moet een inwoner een ‘urgentievergunning’ aanvragen. De urgentievergunning is alleen voor mensen die in een noodsituatie zitten en dringend een andere woning nodig hebben. De gemeente neemt hierover een besluit. Bij de volgende situaties komt een inwoner mogelijk in aanmerking voor een urgentievergunning:

 • U verblijft in een tijdelijke opvang wegens huiselijk geweld.
 • U geeft of ontvangt mantelzorg.
 • U heeft een medische en/of sociale indicatie.
 • U gaat re-integreren als (ex)-gedetineerde.
 • U keert vanuit een instelling terug in de maatschappij.
 • Er is sprake van een acute noodsituatie.

Kijk op de website van de gemeente Hollands Kroon om alle voorwaarden te lezen en (met een klant/inwoners) een aanvraag in te dienen: https://www.hollandskroon.nl/inwoners/algemene-plaatselijke-verordening/urgentievergunning

Toekomstbestendig wonen in Hollands Kroon

Incluzio Hollands Kroon denkt en doet mee aan diverse projecten, werkgroepen en initiatieven, om ervoor te zorgen dat Hollands Kroon voor iedereen een aangename en leefbare gemeente is en blijft. Relatie- en projectmanager Suzanne zit namens IHK in deze projecten. Het gaat o.a. om:

 • Langer Thuis; samenwerken met gemeente, WPW, Woonzorggroep Samen en Woningbouwverenigingen om inwoners te informeren over veiligheid, ouder worden, aanpassingen in en om huis.
 • Regio tafels Wonen-Zorg; nadenken over welke woonvormen en ondersteuningsvormen er nodig zijn om allerlei ‘doelgroepen’ te huisvesten in Hollands Kroon.
 • Leefbaarheid Hollands Kroon; diverse initiatieven om met inwoners ideeën voor hun eigen kern te realiseren. Doel: leefbare kernen met voldoende voorzieningen.
 • Klooster Nieuwe Niedorp; ontwikkeling van een oud leegstaand klooster tot kleinschalige woonruimtes met lichte begeleiding.
 • LINK Inn; woonproject voor jongeren 18+ die in een jaar tijd leren om op zichzelf te wonen. In nauwe samenwerking met Sociaal Makelaars Lenny, Ellen en Diana die de ondersteuning vanuit de Wmo op zich nemen. Coaches van LINK leiden de deelnemers door diverse fases van zelfstandig worden heen.

Vragen? Stel ze aan je Sociaal Makelaar