Buurtgezinnen.nl

Steungezinnen voor kwetsbare systemen

Buurtgezinnen.nl is een preventief initiatief in het sociaal domein, dat zich in vier jaar tijd heeft uitgebreid naar 40 gemeenten. Wat Buurtgezinnen.nl doet is eenvoudig en krachtig. We zoeken voor overbelaste gezinnen een steungezin in de buurt. Dit gezin ontlast de ouders en biedt extra aandacht en liefde aan de kinderen. Op deze manier proberen we te voorkomen dat problemen verergeren en kinderen er de dupe van worden.

Buurtgezinnen.nl zorgt er door de inzet van een steungezin voor, dat kinderen kunnen (blijven) opgroeien in hun eigen gezin. Aangezien opgroeiende kinderen gebaat zijn bij continuïteit, streeft Buurtgezinnen.nl naar langdurige relaties tussen gezinnen. Ons motto: opvoeden doen we samen!

Buurtgezinnen.nl is er voor alle gezinnen met kinderen van 0 tot 23 jaar die steun nodig hebben, maar niet op hun eigen netwerk kunnen terugvallen. Culturele achtergrond of de aard van de problemen maken niet uit. Wel moeten de problemen niet te zwaar zijn, want dan volstaat informele hulp niet en is (ook) profes¬sionele hulp nodig. In de praktijk blijken de volgende gezinnen veel van Buurgezinnen.nl gebruik te maken: overbelaste alleenstaande moeders, mantelzorg-gezinnen, vluchtelingen-gezinnen, gezinnen met ouders met psychische problemen en gezinnen met een verstandelijke beperkte ouder. In veel van de gezinnen die zich aanmelden bij Buurtgezinnen.nl is ook sprake van armoede.

Contact

Corinne Veldman - Louter coördinator Buurtgezinnen in Hollands Kroon

06-48076299 corinne@buurtgezinnen.nl www.buurtgezinnen.nl Buurtgezinnen Hollands Kroon is te volgen op Facebook Vragen? Stel ze aan je Sociaal Makelaar!