GGD Hollands Noorden

hulp bij opgroeien en opvoeden 0 – 18 jaar

De GGD is dé preventieve partner in Nederland op gebied van volksgezondheid. Maar voor ons en onze dienstverlening is de GGD met name dé preventieve partner op het terrein van jongeren en ouders/opvoeders! De GGD is belangrijk voor ons, omdat ze de hele Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) uitvoeren. De gemeente Hollands Kroon geeft hen hier de opdracht voor. De JGZ is al betrokken bij een gezin, vanaf de zwangerschap en is eigenaar van alle Kinddossiers van 0 – 18 jaar. In deze Kinddossiers volgt de GGD via meet- en weegmomenten de gezondheid van kinderen. Maar ook de vragen en signalen die ouders/opvoeders hebben en afgeven. Hieronder overzicht wat de GGD doet in Hollands Kroon en waarvoor je hen kunt benaderen.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Algemene dienstverlening van de GGD

De JGZ bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid, groei en ontwikkeling van alle kinderen. Het JGZ-team bestaat onder andere uit jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistentes. Zij volgen de lichamelijke, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van alle kinderen en zijn ‘de specialist van het gezonde kind’. Kinderen worden op gezette momenten uitgenodigd voor een onderzoek bij de JGZ. De JGZ werkt nauw samen met peuterspeelzalen, voorschoolse voorzieningen en het onderwijs. Jongeren kunnen op JouwGGD.nl betrouwbare informatie vinden over gezondheid, relaties, lichaam, seks, gevoel, alcohol, roken en drugs. Ook kunnen jongeren op de website (anoniem) chatten en mailen met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Hieronder lees je welke contactmomenten er zijn per leeftijdsgroep: Prenataal Advies om gezonde keuzes te maken tijdens de zwangerschap, voorbereiding op de bevalling en het aanstaande ouderschap. Fit en gezond blijven tijdens de zwangerschap. Wat staat de zwangere en aanstaande ouder te wachten als de bevalling begint en als de baby er is? GGD HN organiseert informatieavonden over bevalling en borstvoeding. GGD heeft een ruim cursusaanbod voor toekomstige ouders, klik hier: http://www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-bijeenkomsten.aspx 12- (0-12 jaar)

 • 0 – 1 jaar: 9 contacten.
 • Peuter 1 – 4 jaar: 4 contacten.
 • Schoolkind 4 – 12 jaar: 3 contacten.
 • Incl. vaccinaties en alle vragen over ontwikkeling en opvoeding, zoals slapen, eten, zindelijk worden, omgaan met driftbuien, grenzen stellen.

12+ (12-18 jaar)

 • 12 – 18 jaar: 2 contacten; groep 7 (10/11 jaar) en in de tweede van het VO is er een aanbod voor een contactmoment.
 • Deelname JGZ aan ondersteuningsnetwerk school
 • Vragen over ontwikkeling en opvoeding, zoals seksuele opvoeding/voorlichting, gebruik alcohol, drugs, roken.
 • Gezonde School items zoals social media, pesten, suïcide, gezonde voeding.

0-18 jaar Speciaal onderwijs

 • Contacten afhankelijk van de levensfase van de jeugdige, proactief en in overleg met de ouder of jongere + deelname JGZ aan ondersteuningsnetwerk SO.

Naast deze reguliere JGZ dienstverlening, zijn er nog een aantal specifieke diensten die in Hollands Kroon aangeboden worden door de GGD! Het gaat om:

Casusregie

Het coördineren van zorgverlening rondom een jeugdige en/of gezin, zodat er een effectieve, efficiënte en gezamenlijke aanpak van zorg ontstaat. De zorgcoördinatie wordt ingezet als er meerdere professionals bij een gezin betrokken zijn en als het gezin zelf niet bij machte is om de zorg op elkaar af te stemmen. Dit is bedoeld voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 9 maanden tot 23 jaar, waar sprake is van (enkelvoudige of meervoudige) problemen op het gebied van opvoeding, ontwikkeling, gezondheid en veiligheid van kinderen.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

De GGD verzorgt de juiste toeleiding van kinderen naar VVE, dat wordt georganiseerd op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scholen. Bedoeld om kinderen op een speelse manier hun taalachterstand te laten inhalen, voordat ze aan groep 3 beginnen. Het gaat om 16 uur per week extra taallessen. VVE is bedoeld voor peuters en kleuters (kinderen van 1-6 jaar) met een taalachterstand.

Home-Start

Opvoedondersteuning thuis aan gezinnen met kinderen tot 18 jaar. Maar ook al aan toekomstige ouders, vanaf de 23e week van de zwangerschap. De ondersteuning wordt uitgevoerd door getrainde vrijwilligers. Instructies voor verwijzing naar Homestart vanuit het wijkteam:

 • Bij voorkeur melden deze gezinnen zichzelf aan.
 • In veel gevallen is er echter een instantie die het gezin op Home-Start attendeert of naar Home-Start verwijst.
 • Wanneer ouders via een verwijzing bij Home-Start binnenkomen, neemt de coördinator binnen vijf werkdagen contact op met de verwijzer om een mogelijke match mee te bespreken.
 • Als Home-Start geschikt en beschikbaar is voor een gezin, krijgt de verwijzer schriftelijk bericht dat Home-Start gestart is (op welke datum) en informatie over hoe Home-Start omgaat met informatie over gezinnen.
 • De coördinator van Home-Start is de persoon met wie verwijzers (het wijkteams dus) contact hebben, verwijzers hebben geen contact met Home-Start vrijwilligers.
 • De Home-Start coördinator verstrekt geen informatie over gezinnen aan verwijzers zonder dat ouders dit weten of hierom hebben gevraagd. Als een verwijzer vraagt om informatie, verwijst de coördinator naar de ouders. Als de Home-Start ondersteuning afgerond is, meldt de coördinator dit aan de verwijzer.
 • Vrijwilligers werken op basis van de vragen van de ouder(s) en maken zelf geen plannen, formuleren zelf geen doelen. Zij hebben contact met het gezin op basis van gelijkwaardigheid in positie, namelijk als mede-opvoeder.
 • De Home-Start coördinator heeft geen toegang tot systemen van derden zoals de Verwijsindex en neemt ook niet deel aan vergaderingen of casuïstiekbesprekingen over gezinnen.
 • Op verzoek van ouders kan een Home-Start coördinator hen ondersteunen bij een casuïstiekbespreking o.i.d. (ouders zijn dan zelf ook aanwezig).

https://www.home-start.nl/hollands-kroon-schagen/home

Contact

Jose Blom Coördinator Home-Start JBlom@ggdhn.nl 06 - 13 12 33 33

Contact met de GGD

Heb je vragen of wil je ouders/opvoeders doorverwijzen naar de diensten van de GGD? Hieronder de contactpunten in Hollands Kroon:

JGZ team Hollands Kroon locatie Anna Paulowna Jgzannapaulowna@ggdhn.nl 088 - 012 52 27 JGZ team Hollands kroon locatie Middenmeer Jgzmiddenmeer@ggdhn.nl 088 - 012 52 15

JGZ team Hollands kroon locatie Niedorp Jgzniedorp@ggdhn.nl 088 - 012 51 86 / 088 - 012 52 93

Vragen? Stel ze aan je Ambassadeur. Onze Ambassadeurs werken samen met de JGZ medewerkers van de GGD, o.a. op de basisscholen in Hollands Kroon.